El Departament té un especial interès en la qualitat i la internacionalització de la recerca, i apareix en posicions destacades en prestigiosos rànkings internacionals, com ara el QS (posició 51-100 del món, QS World University Rankings by Subject 2015 - Geography & Area Studies). La puntuació específica de la producció científica en Geografia de la UAB (75,8 sobre 100 segons h-index, 79,4 sobre 100 en cites per article) està per sobre fins i tot d’algunes universitats Top50.

L’abundant producció científica del departament es pot consultar per diferent mitjans. Els articles publicats a revistes indexades a la Web of Science (revistes ISI) es poden trobar aquí. Anualment s’hi publiquen al voltant de 30 articles, entre 2 i 3 cada mes. Aquests articles tenen un impacte considerable en forma de cites als articles de la mateixa base Web of Science. L’índex h dels articles WoS del Dept. de Geografia de la UAB és 27 i la mitjana de cites és 11,5. Pel que fa a la base bibliogràfica Scopus, també hi apareixen uns 30 articles anualment. L’índex h dels articles a Scopus és 22 (info incompleta abans 1996) i la mitjana de cites rebudes és de 8,2. Els articles publicats pels membres del departament apareixen citats a 2.978 articles de la base WoS i 2.462 de la base Scopus (info actualitzada a 27 maig 2015). 

Producció científica dels membres del Departament de Geografia UAB. Articles publicats en revistes científiques:

  •  Articles en revistes indexades a la Web of Science (Thomson Reuters): enllaç.
  •  Articles en revistes indexades a Scopus (Elsevier): enllaç

Impacte de la producció del Departament en forma de citacions en articles publicats en revistes científiques:

  • * Citacions en revistes indexades a la Web of Science (Thomson Reuters): enllaç.
  • * Citacions en revistes indexades a Scopus (Elsevier): enllaç

Els grups de recerca s’organitzen a partir de línies d’investigació, algunes de les quals molt consolidades, i desenvolupen la seva tasca a través de projectes competitius de nivell nacional i internacional. Acollim un nombrós col·lectiu de personal investigador i professorat visitant internacional, que contribueixen a fer créixer la qualitat investigadora.


Els Grups de Recerca del Departament són:
 
    Geografia Aplicada
   
  Geografia econòmica
   
    Estudis de la Població de Catalunya
   
  Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT)
   
    Geografia i Gènere
   
  Aigua, Territori i Sostenibilitat (GRATS)
   
  Àrees de Muntanya i Paisatge (GRAMP)
   
    Recursos Costaners i Paisatge (INTERFASE)
   
  Turisme i Noves Dinàmiques Socioterritorials (TUDISTAR)
   
    Mètodes i Aplicaciones en Teledetecció i Sistemes
  d'Informació Geogràfica (GRUMETS)
   
  Recerca sobre Migracions (GRM)
   
    Observatori de la Urbanització
   
  Grup d'Estudi sobre Territori, Energia i Societat (GURB)
Producció científica Accés a la producció científica dels investigadors de la UAB

 

Impacte Revistes Recull d'eines bibliomètriques i d'avaluació de les publicacions

 

UAB Innova Notícies, articles i entrevistes sobre projectes innovadors.

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geografia
Edifici B 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 1527

d.geografiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona