Open Access

Termòmetre 2019

10.643 Articles a la base de dades de recerca UAB en obert

⚫   Articles recollits a la base dades de recerca UAB disponibles al DDD

  Any d'entrada al CRIS Articles Disponibles al DDD Percentatge
2018 906 194 21,41%
2017 1429 339 23,72%
2016 1618 460 28,43%
2015 1996 531 26,60%
2014 2165 550 25,40%
2013 2385 569 23,86%
2012 2567 563 21,93%
<=2011 61782 7932 12,84%
 

⚫  Articles per àmbit temàtic (2011-2018)

⚫   14.971 articles en obert UAB a la Core Collection de la Web of Science

 
 
 
Data actualització: Gener 2019