Open Access

Publicar llibres en accés obert

 

Open Books Publisher

Editor de llibres acadèmics en accés obert. S'hi poden trobar i publicar monografies de tots els àmbits temàtics i revisades per experts. La UAB n’és membre per donar suport a la publicació en obert i de qualitat, sense cost per als autors, i poder gaudir d'avantatges en l'adquisició de llibres impresos.