Open Access

Estudiants de grau

Com us afecta?: estudiants de grau

Objectiu III de la Política institucional d'accés obert de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovada pel Consell de Govern el 25 d’abril de 2012, acord 46/2012:

III.- Els alumnes de doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona han de dipositar al dipòsit digital la seva tesi doctoral, també en un termini no superior als sis mesos des de la seva aprovació, tal com estableix el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials del doctorat. Així mateix, els doctorands i els estudiants han de dipositar els seus treballs de doctorat, màster o fi de carrera al dipòsit digital.