Observatori de la Urbanització


OBJECTIU I LÍNIES D'INVESTIGACIÓ
Aquest grup tindria com a missió principal continuar i aprofundir l'anàlisi de les dinàmiques d'urbanització dispersa tant a l'àmbit de la província de Barcelona com al corresponent a la totalitat del territori de Catalunya.

 L'Observatori de la Urbanització té dues línies temàtiques de recerca bàsiques:

  • Anàlisi de les dinàmiques d'urbanització dispersa tant a l'àmbit de la província de Barcelona com al corresponent a la totalitat del territori de Catalunya.
  • Anàlisi de l'evolució del paisatge segons el model d'urbanització del territori

D'aquestes dues línies d'actuació, l'Observatori de la Urbanització planteja quatre objectius de recerca principals:

  1. Aprofundir l'anàlisi de les dinàmiques d'urbanització dispersa tant al territori de la província de Barcelona com al corresponent a la totalitat del territori de Catalunya
  2. Ampliar el ventall de variables territorials vinculades a la producció de territori residencial tot incloent-hi anàlisis des de les perspectives econòmica, cultural i ambiental per aprofundir en els mecanismes i conseqüències que la urbanització dispersa representa en el context del territori català
  3. Cercar d'altres casos de dispersió urbana comparables amb Catalunya; proposar metodologies d'anàlisi comunes; i impulsar la realització de recerques que puguin abastar d'altres territoris de l'Estat espanyol i europeus amb especial atenció amb l'àmbit de la regió urbana mediterrània
  4. Avaluar l'impacte que les dinàmiques socioeconòmiques i culturals d'una banda, i el model d'urbanització del territori d'una altra banda, tenen sobre els paisatges actuals; analitzar la creació i formació de paisatges associats a les dinàmiques de transformació territorial i urbana relacionades amb la dispersió urbana; i definir i proposar estratègies, mesures, criteris i eines d'intervenció i gestió del paisatge per a la seva dinamització

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Francesc Muñoz Ramírez

Producció científica Accés a la producció científica dels investigadors de la UAB

 

Impacte Revistes Recull d'eines bibliomètriques i d'avaluació de les publicacions

 

UAB Innova Notícies, articles i entrevistes sobre projectes innovadors.

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geografia
Edifici B 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 1527

d.geografiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona