OBJECTIU

L'objectiu del Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica, GRUMETS, és el desenvolupament de nous algoritmes, teoria i metodologies en aquests camps, així com el desenvolupament d'aplicacions que permetin avançar en la recerca geogràfica i ambiental bàsica i aplicada des d'aquestes disciplines. El grup té una àmplia experiència en el processament d'imatges provinents de sensors remots de baixa, mitjana i alta resolució, incloent plataformes aeroportades, i disposa d'una antena terrestre per rebre imatges Meteosat cada 15 minuts. La integració dels camps de la ciència de la informació geogràfica, els geoserveis i la interoperabilitat, l'estandardització, les metadades, el treball aplicat i el desenvolupament de programari són també objectius del grup.

GRUMETS és un equip altament motivat i productiu, format per aproximadament 20 investigadors i tècnics multidisciplinaris, provinents d’una rica diversitat de formacions (geògrafs, biòlegs, ambientòlegs, físics, matemàtics, geodesistes, científics de la computació, etc). El grup és considerat per la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca consolidat, de qualitat i finançat  des de 2009 (SGR 2017 núm. 1690, SGR 2014 núm. 1491 i SGR 2009 núm. 1511).

Els membres del grup han liderat o participat en gairebé 100 projectes (internacionals –principalment de la CE, l'AECID i la ESA-, nacionals o locals, així com en col·laboració amb organitzacions privades) i han publicat el seu treball en les principals revistes internacionals i actes de congressos. A més, el grup desenvolupa el programari de SIG i Teledetecció MiraMon, amb una trajectòria de més de 20 anys, i emprat en uns 40 països del món per milers d’usuaris.

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Xavier Pons

INVESTIGADORS/RES

Lluís Pesquer Miquel Ninyerola Cristina Domingo Pere Serra
Juan José Vidal Alaitz Zabala Joan Cristian Padró Maria Mira
Guillem Closa Jordi Cristóbal Mario Padial Joan Masó
Oscar González Núria Julià Abel Pau Josep Maria Serra-Díaz

 LÍNIES DE RECERCA
- Correccions geomètriques i radiomètriques d'imatges de satèl·lit (espectre solar i tèrmic)
- Recerca en tècniques de classificació i anàlisis quantitatives per cartografia de boscos i conreus mitjançant imatges de mitjana resolució, sensors hiperspectrals i lidar. Inclou la caracterització d'estrès hídric de diverses espècies vegetals
- Compressió d'imatges amb pèrdua i anàlisi dels seus efectes en productes de teledetecció (classificació, fotointerpretació, modelització...)
- Processament avançat d'imatges, incloent computació paral·lelitzada i processament massiu
- Altres estudis teòrics i metodològics en teledetecció
- Desenvolupament de metodologies per a l'anàlisi de les característiques i efectes dels incendis forestals
- Anàlisi espacial i interpolació, principalment aplicades a la modelització climàtica (per exemple, la publicació del Primer Atles Climàtic Digital de la Península Ibèrica a Internet, visitat per milers de persones)
- Modelització de fluxos d'energia: evapotranspiració real, radiació neta, radiació solar, etc.
- Estudis del cicle de l'aigua
- Mapes de cobertes del sòl, dinàmica i ecologia del paisatge, incloent canvi global
- Altres estudis teòrics i metodològics en Sistemes d'Informació Geogràfica
- Metadades: Aspectes teòrics i pràctics: Desenvolupament d'un complet gestor de metadades (GeMM) amb funcionament semi-automàtic integrat amb les dades i els processos, suport multiidiomàtic, etc, i contribució als estàndards internacionals
- Cartografia a Internet i geoserveis distribuïts: implementació i contribució als estàndards internacionals
- Estudis aplicats en SIG i Teledetecció
- Didàctica en Ciències de la Informació Geogràfica
- Desenvolupament de programari


KEYWORDS
GIS, Remote Sensing, Climatology, Ecology, Geography

PÀGINA WEB

Producció científica Accés a la producció científica dels investigadors de la UAB

 

Impacte Revistes Recull d'eines bibliomètriques i d'avaluació de les publicacions

 

UAB Innova Notícies, articles i entrevistes sobre projectes innovadors.

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geografia
Edifici B 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 1527

d.geografiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona