Relació amb el territori Un pol d'atracció de talent en un entorn d'excel·lència acadèmica i empresarial

Comunitat RIS3CAT Innoàpat

Comunitat RIS3CAT INNOÀPAT


La UAB participa a INNOÀPAT, la comunitat d'empreses i centres de recerca dedicats a l'alimentació, creada a partir del Pla d'Actuacions RIS3CAT de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La comunitat, liderada per l'IRTA, està formada per 51 socis entre empreses, centres de recerca i associacions, i té com a objectiu fomentar la innovació per aconseguir una cadena alimentària més sana, segura i sostenible.

Concretament, la UAB és un dels membres del projecte SMARTPROD, que consisteix en la recerca, desenvolupament i implementació de nous productes per a la prevenció, noves estratègies vacunals i eines sanitàries per a garantir el subministrament de proteïna animal de qualitat, augmentant la rendibilitat, la competitivitat i la seguretat alimentària. Hi participen també els Laboratoris Hipra, Inbrooll, Liderou, Miquel Avícola i la Corporació Alimentària Guissona.

Dins aquest projecte, el Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals de la UAB és l'encarregat de la recerca per a la millora del benestar en aus i millora de la resposta immunitària, desenvolupant estudis en aqüicultura (investigant diferents factors que poden impactar positivament en la vacunació en aqüicultura) i estudis en avicultura (centrant-se en la valoració fisiològica del benestar animal de forma no invasiva).

Publicacions

 

  • L. Monclús, O. Talló-Parra, A. Carbajal, M. Sabés-Alsina, L Darwich, R. Molina-Lopez, M Lopez-Bejar. Testosterone levels detected in interscapular feathers of Eurasian sparrowhawk and Common buzzard in a non-breeding period. 5 th International Society of Wildlife Endocrinology Conference (ISWE). Berlin, Germany, 12-14 October 2015.  
  • L. Monclús, A. Carbajal, O. Talló-Parra, M. Sabés-Alsina, MA. Quevedo, M. López-Béjar. The effect of the molting period in the measurement of feather corticosterone of northern bald ibis (Geronticus eremita). 7 th International Conference on Diseases of Zoo and Wild Animals. Organized by Barcelona Zoo, IZW and EAZWV. Barcelona (Spain) 13th - 16st May 2015.
  • Monclús L, Carbajal A, Talló-Parra O, Sabés-Alsina M, Darwich L, Molina-López R.A, López-Béjar M. Feather corticosterone as an indicator of chronic stress in wild birds of prey. International Conference on Avian herpetological and Exotic mammal medicine (ICARE). Paris (France) 18th -23 th Abril 2015.
  • Monclús-Anglada L, Carbajal A, Talló-Parra O, Sabés-Alsina M, Fernandez-Bellón H, Darwich L, Molina-López R, López-Béjar M. Feather corticosterone as a non-invasive tool to detect chronic stress in captive birds. Raptor species as a model. European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) Annual Conference. Budapest (Hungary) 23th - 27th september 2014.


Activitats de difusió realitzades

 

  • Seminari sobre "Evaluación no invasiva de hormonas esteroideas con una perspectiva medioambiental" al Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA) de l’IRTA. 5 de Febrero de 2016, per part de l’Annaïs Carbajal.
  • Presentació oral al Congrés de la International Society of Wildlife Endocrinology a Berlín (12-14 Octubre 2015). Testosterone levels detected in interscapular feathers of Eurasian sparrowhawk and Common buzzard in a non-breeding period.
  • Conferència presentada per Manel López-Béjar a la Cork University, Irlanda, 20 de novembre de 2015. Non-invasive measurement of adrenal glucocorticoids as an indicator of animal wellbeing and environmental Health. Biochemical indicators of welfare or stress.