Recerca

Convocatòria del procés per a l'acreditació d'entitats TECNIO pel període 2020-2023

Estat

Oberta

Àrea gestora

Àrea de Gestió de la Recerca

Entitat convocant

  • Agència de suport a la competitivitat de l'empresa catalana (ACC1Ó)

Programa

Pacte Nacional per a la Indústria (2017_2020)

Àrea temàtica

  • Biociències
  • Ciències de la salut
  • Ciències experimentals
  • Ciències humanes
  • Ciències socials
  • Ciències tecnològiques i Enginyeries

Tipus d'ajut

AAB_Altres ajuts per a Producció Científica

Destinataris

  • Grups de Recerca (GRU)

Descripció

TECNIO és l'acreditació que atorga la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ per
identificar i donar visibilitat als desenvolupadors de tecnologia del sistema R+D+I de Catalunya que presentin capacitats tecnològiques diferencials i amb capacitat de transferir-les per enfortir el teixit empresarial i fer atractiu internacionalment el ecosistema català d'innovació. Això ha de contribuir a incentivar l'activitat del
mercat tecnològic català entre els generadors de tecnologia, els compradors, els facilitadors i altres col·laboradors del procés com, entre d'altres, els consultors, agents de patents i les escoles de negoci.
S'entén com a desenvolupadors de tecnologia TECNIO els grups de recerca
del sistema universitari de Catalunya, els grups i/o centres del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) ubicats a Catalunya i els centres de recerca de Catalunya CERCA i que compleixin els requisits
d'elegibilitat i atributs detallats als apartats 1.1 i 1.2 de l'Annex de les bases.
En cas d'estar interessats en sol·licitar una acreditació TECNIO us hauríeu de posar en contacte amb l'adreça de correu electrònic recerca.respon@uab.cat per tal que us puguem proporcionar les dades necessàries. De la mateixa manera, un cop complimentada la sol·licitud, ens l'haureu de fer arribar juntament amb la documentació annexa abans del termini intern establert per tal que la puguem tramitar a través d'EACAT.

Bases de la convocatòria

No aplica

Web amb més informació

No aplica

Data de publicació

09/12/2019

Data d'inici presentació de sol·licituds

01/01/2020

Termini intern (presentació sol·licituds UAB)

15/12/2022

Termini oficial (presentació sol·licituds organisme convocant)

30/12/2022

Data de resolució prevista

30/06/2023

Resolució

No aplica