Recerca

AXA Post-Doc 2022 “Health Impacts of Climate Change”

Estat

Pendent de resolució

Àrea gestora

Àrea de Gestió de la Recerca

Entitat convocant

  • AXA Research Fund

Programa

AXA Post-Doctoral applications

Àrea temàtica

  • Ciències socials
  • Biociències
  • Ciències de la salut

Tipus d'ajut

INT_Projectes Internacionals

Destinataris

  • Investigadors/es (INV)

Descripció

Aquesta convocatòria estableix a les seves bases que cada universitat que hi participi només podrà apor tar una ÚNICA CANDIDATURA, establint la desqualificació automàtica com a conseqüència per al cas de presentar-se més d'una candidatura per institució.
Cal també tenir en compte que 1) només són elegibles les recerques en àrees de coneixement relacionades amb el tòpic “Impactes en la Salut del canvi climàtic”, permetent-se però recerques transdisciplinàries i 2) és elegible exclusivament personal investigador que es trobin en l'etapa inicial de la seva carrera investigadora, amb una antiguitat de Doctorat menor de 5 anys.

Bases de la convocatòria

No aplica

Web amb més informació

Consultar web

Data de publicació

01/04/2022

Data d'inici presentació de sol·licituds

05/04/2022

Termini intern (presentació sol·licituds UAB)

20/04/2022

Termini oficial (presentació sol·licituds organisme convocant)

28/04/2022

Data de resolució prevista

01/12/2022

Resolució

No aplica