Recerca

Subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica

Estat

Tancada

Àrea gestora

Àrea de Gestió de la Recerca

Entitat convocant

  • Memorial democràtic

Programa

Sense Programa

Àrea temàtica

  • Ciències socials

Tipus d'ajut

HIC_Accions relacionades amb història contemporània

Destinataris

  • Investigadors/es (INV)
  • Grups de Recerca (GRU)

Descripció

Ajuts per a donar suport a activitats culturals, commemoratives, pedagògiques, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, relacionades amb la temàtica pròpia de la institució (la Segona República, la Guerra Civil, l'exili, la deportació, la repressió, la resistència i la construcció de la societat democràtica) vinculades a Catalunya. Les actuacions que poden ser objecte de subvenció han de correspondre a un dels àmbits següents: a) Àmbit 1. Actuacions commemoratives d'esdeveniments o bé actuacions d'homenatge a persones físiques i/o jurídiques que s'hagin significat pel seu compromís amb la lluita per la defensa i el restabliment de les llibertatsi la democràcia. b) Àmbit 2. Actuacions de difusió i formació: inclourà l'organització de congressos, seminaris, exposicions, productes audiovisuals de no-ficció, edició de publicacions i projectes educatius i/o pedagògics. c) Àmbit 3. Projectes de recerca: inclourà investigacions inèdites en matèria d'història i de memòria que utilitzin fonts arxivístiques, visuals, orals i escrites, entre d'altres. d) Àmbit 4. Projectes destinats a la catalogació, inventari i digitalització de fons documentals.
Cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte. Per tant, si esteu interessats en presentar sol·licitud a aquesta convocatòria, ens ho heu d'informar a l'adreça recerca.respon@uab.cat com a màxim dilluns dia 21 de març. En cas d'haver més d'una candidatura hauríem de prioritzar les sol·licituds a presentar. Atès que l’àmbit de recerca no disposa de la capacitat per avaluar projectes dels diferents àmbits de coneixement, la priorització es farà en base a:
Vinculació de l’investigador responsable a la UAB, prioritzant els contractes permanents .Participació de l’investigador responsable en un SGR i puntuació en l’avaluació del mateix.

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Data de publicació

01/03/2022

Data d'inici presentació de sol·licituds

02/03/2022

Termini intern (presentació sol·licituds UAB)

07/04/2022

Termini oficial (presentació sol·licituds organisme convocant)

12/04/2022

Data de resolució prevista

01/09/2022

Resolució

No aplica