INVESTIGAR
Innovació, transferència i empresa

Medi Ambient

Medi Ambient

llegeix-ho

Filtre adsorbent per a l’eliminació de l’arsènic en aigües contaminades

Estat de la IP: Sol·licitud de la PCT: 6 de febrer del 2014

Descripció: Hem desenvolupat un filtre adsorbent basat en nanopartícules d’òxid de ferro superparamagnètic (SPION) i nanofibres de poliacrilonitril (PAN), que són altament eficaces en l’eliminació de l’arsènic de les aigües contaminades, sent 6 vegades més eficaços que els sistemes adsorbents actuals. La contaminació per arsènic en fonts d’aigua potable és un problema de salut pública que no està del tot resolt en la totalitat de les àrees poblades i dels països. Actualment, la quantitat d’arsènic acceptat a l’aigua pel consum humà s’ha reduït a 10 ppb. Busquem un soci empresarial desenvolupament i comercialització de la tecnologia mitjançant un acord de llicència

Departament: Departament de Química & LEITAT

Contacte: Maite Ibern

Eliminació del nitrogen amb anammox en el tractament d’aigües residuals: l’amoni o la temperatura baixos no són un impediment 

llegeix-ho

Estat de la IP: PCT/EP2014/071636 - Aplicació de la patent preferent: EP13382401.1 10/10/2013

Descripció: Les plantes de tractament d’aigües residuals més sostenibles (energèticament neutre) que tot just ara es comencen a desenvolupar fan servir anammox per a l’eliminació del nitrogen. El repte més destacat perquè el tractament tingui èxit és la dificultat de mantenir estable el procés de nitritació, perquè els bacteris que oxiden el nitrit (NOB) es poden desenvolupar en un fang granular com aquest, produint nitrat, competint amb l’anammox pel nitrit i reduint l’eficiència del tractament de manera considerable. Proposem que la nitritació parcial es dugui a terme en un reactor a part, on la nostra tecnologia s’encarregaria de mantenir la nitrificació parcial sense produir nitrats (p. ex., reprimint l’activitat dels NOB), amb la qual cosa es milloraria l’eficàcia de l’eliminació de nitrogen del corrent principal.

Departament: Departament de Ingenieria Quimica

Contacte: Carlos Raga

llegeix-ho

Un mètode i un sistema per millorar l’eliminació de nitrogen en un GSBR i un programa informàtic 

Estat de la IP: PCT/EP2014/065870 - Aplicació preferent de la patent:  EP13382301 24/07/2013

Descripció: Els aerobic granular sequencing batch reactors (GSBR) s’han fet servir amb èxit per al tractament dels efluents d’aigües residuals municipals i industrials. Fins ara la majoria dels esforços se centraven a entendre el comportament del GSBR, però no a trobar la millor estratègia pràctica per millorar l’eliminació de nitrogen. Amb aquesta finalitat hem desenvolupat un sistema per millorar l’eliminació de nitrogen en un GSBR mitjançant el control de l’oxigen dissolt (DO) mitjançant un bucle tancat, que comprèn el càlcul automàtic del punt d’ajust del DO (programa informàtic) depenent de la mesura de concentració d’amoni al final del cicle. L’eficiència en l’eliminació de nitrogen després de l’activació de l’estratègia de control va augmentar del 48 % al 75 % durant les primeres 36 hores i es va mantenir estable durant les següents 36 hores (Figura 1).

Departament: Departament de Ingenieria Quimica

Contacte: Carlos Raga