INVESTIGAR
Innovació, transferència i empresa

Energia

Energia

llegeix-ho

Concentrador i amplificador de camps magnètics: transmissió d’energia sense fil 

Estat de la IP: Aplicació de la patent PCT (26/06/2013) Aplicació de la patent europea  (data preferent: 27/07/2012)

Descripció: Si bé el blindatge magnètic és una tecnologia prou controlada, la concentració magnètica encara necessita una solució satisfactòria malgrat les nombroses aplicacions industrials potencials. S’ha desenvolupat un nou dispositiu passiu per concentrar/amplificar camps magnètics fent servir només materials ferromagnètics i superconductors convencionals. Les aplicacions en microelectrònica, quantificació de camps magnètics o en imatges per ressonància magnètica són un objectiu clar


Departament: Superconductivity Group

Contacte: Carlos Raga

Els nanogeneradors piezoelèctrics amb grafè i nanofils 

llegeix-ho

 Estat de la IP: Aplicació preferent de la patent: 10/07/2013

Descripció: Les metodologies actuals com ara el grafè/PEN (polinaftalat d’etilè ) apilats en elèctrodes poden millorar l’eficiència en dos problemes que estan relacionats: en primer lloc, i principalment, la baixa densitat (~6%) dels nanofils que fan contacte amb l’elèctrode superior, i, en segon lloc, l’existència de rugositats en el grafè transferit al PEN. Aquests dos problemes produeixen una resistència de contacte important. D’altra banda, el grafè elaborat mitjançant deposició química de vapor (CVD) empobreix les propietats d’aquests dispositius reduint-ne la conductància i augmentant-ne la variabilitat.

Departament: Grup de Fiabilitat de Dispositius i Circuits Electrònics (REDEC)

Contacte: Carlos Raga

 

llegeix-ho

Aparell per augmentar la transmissió d’energia sense fil 

 

Estat de la IP: EP Data preferent : 14/07/2014 - PCT 26/06/2013 (Data preferent: 27/07/2012)

Descripció: La transmissió d’energia sense fil (wireless power transfer, WPT) s’aconsegueix, en general, mitjançant estratègies diverses. Un dels enfocaments més rellevants es basa en la inducció magnètica ressonant/no-ressonant entre bobines separades. En aquest cas una bobina (emissora) està connectada a un generador elèctric de corrent alterna, que crea un camp magnètic altern. Aquest camp indueix un corrent a la segona bobina (receptora), que llavors es pot fer servir per alimentar un aparell o es pot emmagatzemar.
Generalment, la distància a la qual es pot transferir una quantitat útil d’energia és molt petita (se sap que gairebé no se’n rep gens a una distància de només tres vegades el diàmetre de la bobina emissora).

Departament: Superconductivity group UAB

Contacte: Carlos Raga