Investigadors del Departament de Química


 Fitxes dels nostres investigadors 
IMG_Ramon_Alibes
  • Biografia
  • Dr. Ramon Alibés va obtenir el seu títol de doctor en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l’any 1993 sota la direcció del Professors  Josep Font i José Luís Bourdelande. La seva tesis doctoral es va centrar en l'estudi de la reacció de fotocicloaddició [2 + 2] de lactones α,β-insaturats a alquens i la seva aplicació com a pas clau en la síntesi total del (+) - grandisol. A continuació vaig realitzar una estada postdoctoral de dos anys de durada a la universitat d'Alberta (Edmonton, Canada) en el grup del professor David R. Bundle treballant en la síntesi de determinants antigènics conformacionalment rígids. Posteriorment va retornar la UAB al 1996 gaudint d’un un contracte de reincorporació de doctors a grups de recerca consolidats concedida per la CIRIT (Generalitat de Catalunya) fins que va guanyar una plaça de Professor Titular d’Universitat (1998). Els seus interessos de recerca es centren en el disseny i síntesi de nous compostos funcionals en el camp de la química mèdica i la nanotecnologia.
  •  
  • Altres informacions
  • Researcher Website: https://www.researchgate.net/profile/Ramon_Alibes
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona