Investigadors del Departament de Química


 Fitxes dels nostres investigadors 
FOT_ROSA_MARIA_ORTUNO
  • Biografia
  • La Prof. Rosa M. Ortuño es va doctorar en Química a la UAB al 1977, sota la direcció del Prof. Fèlix Serratosa i va fer una estada postdoctoral a la Université P. et M. Curie (Paris) en el grup de la Prof. Jacqueline Ficini (Síntesi Orgànica). Des de 1993 és catedràtica de Química Orgànica al Departament de Química de la UAB. Els seus interessos de recerca inclouen la síntesi asimètrica i l’estudi estructural de molècules orgàniques i de biomolècules. Actualment la seva investigació es centra en el desenvolupament de materials funcionals quirals (basats en gels i surfactants) i nous agents per aplicacions biomèdiques (diagnosi per imatge, lliurament de fàrmacs, vectors no vírics). És responsable del grup de recerca SGR “Síntesi, estructura i reactivitat química”. També realitza activitats de transferència mitjançant convenis de col·laboració amb diferents empreses. La Prof. Ortuño ha estat coordinadora del Doctorat en Química i promotora i coordinadora del Màster Universitari “Industrial Chemistry and Introduction to the Chemical Research”. Des de 2013 és directora del Departament de Química.

     

  •  
  • Altres informacions
  • Research Group Website
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona