Investigadors del Departament de Química


 Fitxes dels nostres investigadors 
IMG_Marta_Figueredo
  • Biografia

  • Marta Figueredo es va formar com a química a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),  on es va llicenciar l’any 1978 i doctorar l’any 1983, treballant sota la direcció del Prof. Pelayo Camps en síntesi de poliquinans, i on, posteriorment, va col·laborar com a investigadora postdoctoral amb el grup del Prof. Marcial Moreno-Mañas en el desenvolupament de nous marcadors de fotoafinitat. A continuació realitzà una estada post-doctoral, com a becaria NATO-SERC, en els laboratoris del Prof. Michael Jung de la University of California Los Angeles, treballant en síntesi estereoselectiva de compostos biològicament actius. Retornà a la UAB, incorporant-se al grup de recerca del Prof. Josep Font, i l’any 1988 va accedir a una plaça de Professora Titular de Química Orgànica, promocionant a Catedràtica l’any 2006. La seva recerca està centrada principalment en la síntesis estereoselectiva de compostos amb activitat biològica reconeguda o potencial, utilitzant diverses estratègies que inclouen materials del pool quiral, auxiliars quirals i catàlisi enantioselectiva.
  •  
  • Altres informacions

  • Researcher Website

    Researcher Group Website
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona