HR Excellence in Research UAB El distintiu HR Excellence reconeix a les institucions que vetllen per les condicions laborals dels investigadors

Benestar i desenvolupament personal

El benestar com a part de l'estratègia HR Excellence in Research

La UAB està compromesa amb la millora del benestar i la salut de tots els seus membres. Per això, compta amb una sèrie d'iniciatives per promoure la cultura del benestar al campus.
 

CAMPUS SALUDABLE I SOSTENIBLE

Aquest projecte busca millorar la salut de la comunitat universitària i promoure entorns i hàbits de vida saludables. També busca assolir una Universitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Cada any, la UAB organitza la Setmana Saludable i Sostenible on es programen tallers, conferències, caminades i activitats esportives gratuïtes i obertes a tota al comunitat universitària.

Les activitats es recullen a un blog, on es publiquen també notícies sobre diversos aspectes relacionats amb la salut: hàbits alimentaris, gestió de les emocions, estil de vida...

Aquí podeu veure algunes de les conferències programades:

Estratègies per a la motivació


SERVEI ASSISTENCIAL DE SALUT

Es tracta d'un servei de suport a la comunitat universitària on s’organitzen i es posen a l’abast dels usuaris els recursos materials, econòmics i humans que la UAB destina a donar suport físic, instrumental i personal a les actuacions preventives, de promoció de la salut, assistencials i de recerca en l’àmbit de la salut. Compta amb una Unitat de Psicologia que proporciona assistència psicològica a la població de la UAB amb necessitats, dificultats o patiments relacionats amb la seva vida personal, professional, emocional i relacional.


ACCIONS FORMATIVES

  • Des de mitjans de 2020 l'Escola de Doctorat ofereix un curs de quatre sessions basat en tècniques de coaching i pràctiques de mindfulness amb l'objectiu de proporcionar eines per combatre l'ansietat, les pors i les frustracions que poden sorgir durant els estudis de Doctorat. Aquest curs s'enmarca dins del compromís de la UAB per donar suport psicològic i assessorament professional al personal investigador en formació i anirà acompanyat de noves accions durant els pròxims anys.

Research Yourself ®
Modalitat: presencial / virtual
Idioma: castellà
Formadors: Elvira Reche i Albert Feliu, doctors en Psicologia de la Salut
Dirigit a: personal investigador en formació

El doctorat et produeix estrès? et sents sobrepassat o sobrepassada per la pressió? Et preocupa la relació amb el teu supervisor o supervisora i amb la resta del teu equip? Tens dificultats per conciliar el doctorat amb la teva vida personal? Segons els estudis més recents, la consecució d'un doctorat, tot i ser una experiència molt gratificant, pot ser també un procés mentalment difícil. Per aquesta raó, l'Escola de Doctorat organitza aquest curs de quatre sessions que, mitjançant tècniques de coaching i pràctiques de mindfulness, tracta de
proporcionar eines per combatre l'ansietat, les pors i les frustracions que poden sorgir en aquesta etapa formativa.

Sessió 1: Millora la regulació emocional i l'estrès
Sessió 2: Potencia la teva carrera investigadora dins i fora de la universitat
Sessió 3: Millora la comunicació amb el teu equip
Sessió 4: Gestiona el teu temps fins la defensa de tesi i prepara la vida després del doctorat
 

  • Durant el curs 21-22 des del Campus Saludable i Sostenible de la UAB, en col·laboració amb l’Escola
    de Doctorat, el Servei de Psicologia i Logopèdia, la CORE de Salut Mental i el ReMo, es va posar en marxa el pilot de l’activitat El Tercer Temps, una acció orientada a millorar el benestar emocional i el suport psicosocial del personal investigador en formació.


    L’activitat consta d’una primera part de 2 hores on es faciliten exercicis per a millorar la motivació, el benestar, la comunicació i el diàleg amb activitats gamificades als espais exteriors de la UAB. A continuació, els i les participants comparteixen una estona més informal a les cafeteries del Campus.

    A partir del curs 22-23 aquestes activitats estaran dirigides per doctorands especialistes en psicoeducació i promoció de la salut, que actuaran com a mentors.