Quimiometria aplicada


Investigador principal
Santiago Maspoch Andrés

Descripció del grup
El grup es va formar als inicis dels 90 on ja va ser reconegut com a grup consolidat de recerca en el primer Pla de Recerca de la Generalitat de Catalunya (1995-SGR-0050). El grup va ser reconegut i finançat pel segon Pla de Recerca de la Generalitat de Catalunya (2009-SGR-01470) i actualment està reconegut  (2014 SGR 0249).
Els objectius generals de recerca es focalitzen en la utilització de tècniques espectroscòpiques moleculars com UV-Vis, FT-IR, NIR, dicroïsme circular i fluorescència. S’han emprat aquestes tècniques en el desenvolupament de mètodes ràpids de control de qualitat de productes i processos. Especial atenció mereix l’anàlisi farmacèutic per NIR junt amb tècniques de calibració multivariable. En els últims anys, s’han incorporat noves tècniques instrumentals com l’espectrometria de mobilitat iónica (IMS), l’imatge química d’infraroig proper (NIR-CI) i l’espectroscòpia Raman.

Línies de recerca
Les línies fonamentals de recerca són: a) desenvolupament de nous mètodes analítics que permetin realitzar anàlisis qualitatius i quantitatius d’una manera ràpida, fiable i robusta; b) transferència de coneixement i tecnologia cap a laboratoris i processos industrials. En aquest sentit, hem i seguim gaudint diversos convenis de col•laboració amb empreses de diferents sectors: farmacèutic, químic, petroquímic, agroalimentari, tèxtil, entre d’altres.

Temes actuals de recerca
- Monitorització de diferents etapes del procés de manufactura farmacéutica, desde les matèries primes fins al producte acabat passant pels intermitjos (Tecnologia Analítica de Processos, PAT)
- Monitorització de processos de barreja
- Nous mètodes pel control de reaccions d’esterificació i de polimerització.
- Anàlisi de la uniformitat en la distribució de principis actius en formes farmacèutiques sòlides
- Aplicació del IMS a l’anàlisi farmacèutic.

Composició del grup
Manel Alcalà Bernàrdez
Jordi Coello Bonilla
Jordi Cruz Sánchez
Jordi Gené Torabadella

Web del grup
http://grupsderecerca.uab.cat/chemometrics/
 

Parc de Recerca UAB Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

Tesis en xarxa TDX

 

UAB Divulga La revista de divulgació científica de la UAB

 

Intranet del departament Intranet del departament

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona