Genètica i Genòmica

Estudi de l'estructura i la diversitat genètica de poblacions a través de caràcters morfològics i marcadors moleculars per establir programes de conservació. Implementació de programes de millora: gestió de la informació i avaluació de reproductors per definir estratègies òptimes de selecció.

Investigadores i investigadors:
Joaquim Casellas Vidal 

Jordi Jordana Vidal 

Jesús Piedrafita Arilla

Marcel Amills Eras 

Armand Sánchez Bonastre

Josep Maria Folch Albareda 

 


Projectes:

Valorització del recursos bovins i silvo-pastorals del massís de transfronterer dels Pirineus mediterranis (Alberapastur - Poctefa)
Es pretén potenciar la conservació de la raça bovina Albera a través de la possible incorporació d’animals de ambdues vessants del Pirineu oriental. Es durà a terme la caracterització morfològica i genètica dels animals del costat francès, s’avaluarà el parentiu entre tots els animals mitjançant un panell de marcadors SNP (50K) i les relacions amb altres races, i així mateix s’avaluarà la qualitat de la carn per tal d’arribar a una conservació sostenible de la raça dins del context agro-silvo-pastoral de l’Albera.
Persones de contacte: Jesús Piedrafita (jesus.piedrafita@uab.cat)
 

 

 

Desenvolupament de marcadors i identificació de gens amb efectes sobre la producció i patologia animals. Genòmica estructural i funcional en espècies domèstiques. Anàlisi de l’expressió gènica.

Investigadores i investigadors:
Marcel Amills Eras 
Josep Maria Folch Albareda 
Armand Sánchez Bonastre


Projectes:

Anàlisi genòmica de la determinació genètica del rendiment de la llet, la composició i la condició corporal i la viabilitat en cabres Murciano-Granadina (CAPRAMUR)
L'objectiu principal d'aquest projecte és investigar l'arquitectura genòmica de la producció i conformació lleteres de cabres de la raça Murciano-Granadina mitjançant la realització d'una anàlisi d’associació genòmica basada en genotipus 50K i registres fenotípics de 1.200 individus. També s’analitzarà la distribució genòmica de la depressió endogàmica i la distorsió de la transmissió al·lèlica, dos paràmetres que tenen efectes importants sobre l'eficàcia biològica de les cabres.
Persones de contacte:  Marcel Amills (Marcel.Amills@uab.cat)
 
 
Eines genòmiques per avaluar la capacitat reproductiva en el verro (GenBoRe)
L'objectiu principal del projecte GenBoRe és mapejar la base genètica, les diferències transcriptòmiques en esperma  i les particularitats del microbioma espermàtic associades a caràcters reproductius en verro (qualitat seminal i fertilitat). L’objectiu final es la identificació de polimorfismes de DNA i desenvolupar un panell de marcadors genètics per a la selecció precoç dels garrins amb bones capacitats reproductives. Per assolir aquest objectiu s’usaran aproximacions basades en el genotipat d’alta densitat i la seqüenciació massiva.
Persones de contacte:  Armand Sanchez (Armand.Sanchez@uab.cat)
 
 
Anàlisi òmica de caràcters reproductius en un encreuament dial·lèlic entre tres llinatges de porcs ibèrics (IBERomics)
Aquest projecte se centra en les anàlisis de l'eficiència reproductiva de les truges ibèriques, prenent com a punt de partida un disseny experimental que involucra a tres llinatges ibèrics diferents, aixó com els seus encreuaments F1. Les dades genòmiques, metabolòmiques i microbiòmiques massives es fusionen per construir xarxes biològiques on les diferents capes d'informació permeten caracteritzar de manera més completa i realista els mecanismes biològics implicats en la regulació i l’eficiència de la reproducció de la truja ibèrica.
Persones de contacte:  Joaquim Casellas (Joaquim.Casellas@uab.cat)


Genòmica funcional, biologia de sistemes i microbiòmica aplicades a la identificació de reguladors genètics de caràcters de creixement, engreixament i qualitat de la carn en porcs  (IbeReg)
El principal objectiu del projecte és la identificació i validació de QTLs, gens candidats i polimorfismes genètics per a caràcters de creixement, composició d’àcids grassos i qualitat de la carn en porcs. S’integraran diferents fons d’informació, incloent dades del transcriptoma de múscul, fetge i teixit adipós, genotipus de chips de SNPs de tot el genoma i registres fenotípics. Addicionalment, s’estudiarà la contribució de la composició del microbioma intestinal porcí sobre la determinació d’aquests caràcters.
Persones de contacte:  Josep M. Folch (JosepMaria.Folch@uab.cat) i Armand Sanchez (Armand.Sanchez@uab.cat)