PresentacióEl Grup d'Estudis Humanístics sobre Ciència i Tecnologia (GEHUCT) realitza una activitat de recerca interdisciplinar al voltant de les relacions entre Ciència, Tecnologia i Societat, sota les òptiques coordinades de la Filosofia de la Ciència, la Didàctica de les Ciències Empíriques i la Filosofia Moral.

El disseny triangular del GEHUCT en les tres àrees descrites respon a la necessitat de respondre de forma precisa, alhora que coordinada, a tres moments crucials de la l'activitat científica contemporània:

1. La generació del coneixement científic, àrea en la qual els especialistes en Filosofia de la Ciència del grup desenvolupen un paper fonamental.

2. La comunicació i difusió del coneixement científic, que abarcaria des dels aspectes cognitius i estructurals relatius a la comunicació de la ciència per part del periodisme especialitzat o els gabinets de premsa de la ciència d'àmbit privat fins l'educació científica present a les nostres escoles. Els investigadors en Didàctica, alhora que els filòsofs de la ciència especialitzats en la Comprensió Pública de la Ciència (Public Understanding of Science) analitzen aquest punt. Pensar la ciència, bé a l'escola, bé a través dels mitjans de comunicació, resulta fonamental per a una correcta implementació del coneixement científic en tots els estrats socials, fet que és extremadament beneficiós pel progrés científic.

3. La reflexió, reacció i debat social a la informació científica, a partir de la discussió dels principis ètics i morals implícits en l'activitat de la ciència que són debatuts per la societat civil. Els especialistes en Filosofia Moral estudien les relacions entre els valors i l'activitat científica, amb la inclusió dels valors procedents de la societat civil.

Els components més veterans del grup compten amb una dilatada i reeixida activitat investigadora que en aquest moment canalitzen de forma coordinada entorn a la investigació sobre les biotecnologies. La creació d'una regió de recerca catalana en biotecnologies (BioCat) augmenta la necessitat d'un treball conjunt i acurat de recerca.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Filosofia
Edifici B
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 16 18
FAX +34 93 581 20 01

d.filosofiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona