Grup d'Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT)


OBJECTIU I LÍNIES DE RECERCA
El GEMOTT-Grup d'Estudis de Mobilitat, Transport i Territori- va néixer l'any 1994 al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Format per un equip interdisciplinari d'investigadors, el GEMOTT, centra la seva recerca en la mobilitat de les persones des d'una vessant territorial, social i mediambiental.

Els eixos bàsics de recerca del GEMOTT:

  • Efectes de les dinàmiques territorials sobre la mobilitat
  • Conseqüències socials en termes de cohesió-exclusió de l'organització dels desplaçaments en els diferents models de transport
  • Repercussions dels models de mobilitat en clau de gènere i medi ambient

El grup treballa en l'elaboració d'un marc conceptual i metodològic i en l'establiment de metodologies per a la gestió de la mobilitat.

La recerca interdisciplinària que es desenvolupa des de diferents àmbits i escales territorials gira entorn a la mobilitat, el transport i el territori. Tot i que el treball que realitza el GEMOTT s'emmarca en el món acadèmic, sovint està relacionat amb el món local i supralocal.

En aquest marc, el GEMOTT pretén desenvolupar dos objectius bàsics:

  • Realitzar recerca acadèmica sobre mobilitat, sistemes i mitjans de transport i ordenació del territori entenent que l'objectiu de sostenibilitat social i ambiental que es pretén només pot assolir-se a partir del coneixement d'aquests elements.
  • Desenvolupar eines conceptuals i metodològiques per millorar la gestió de la mobilitat i el sistema de transport d'un territori

INVESTIGADORA PRINCIPAL
Carme Miralles Guasch

PÀGINA WEB

Producció científica Accés a la producció científica dels investigadors de la UAB

 

Impacte Revistes Recull d'eines bibliomètriques i d'avaluació de les publicacions

 

UAB Innova Notícies, articles i entrevistes sobre projectes innovadors.

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geografia
Edifici B 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 1527

d.geografiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona