Recerca

El GIPE / PTP

El Grup Interdisciplinar per la Prevenció i l'Estudi de Pràctiques Tradicionals Perjudicials (GIPE/PTP), és un grup de recerca del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB. Va a ser creat en 2003 en el marc d'una línia d'investigació inaugurada per la Dra. Adriana Kaplan

L'equip, format per professionals de diverses ciències socials i professionals de la salut, desenvolupa un programa d'investigació aplicada, activitats de formació i assessorament, que permet el restabliment d'una estratègia holística per prevenir la MGF, incorporant l'experiència en el terreny a Gàmbia i el coneixement adquirit de l'estudi dels processos d'aculturació i integració social de la població immigrada (procedent de l'Àfrica subsahariana) a Espanya.

L'equip del GIPE / PTP

Adriana Kaplan

Dra. en Antropologia Mèdica
Càtedra de Transferència del Coneixement
Investigadora Principal 

Aina Mangas

Infermera de salut pública i Dra. en Antropologia.
Coordinadora de Formació 

Anna Moyà

Pediatra.
Investigadora i Formadora 

Tamara Jiménez

Metge de família.
Investigadora i Formadora 

 

Lourdes Franco

Doctora en Medicina i Antropòloga.
Investigadora i formadora

Antonio López

Doctor en Demografia.
Col·laborador

Carme Borreguero

Sociòloga.

Col·laboradora

Jordi Tomàs

Doctor en Antropologia Social i Cultural.
Col·laborador

Maria Helena Bedoya

Advocada i antropòloga jurídica.
Col·laboradora

Isabel González

Especialista en salut sexual i reproductiva.
Col·laboradora

Bioestadística.
Col·laboradora