CEHIC

Recerca

SGR

Modern Science, Technology and Medicine (19th and 20th century)

El grup es dedica a la recerca en el camp de la història de la ciència, entesa en un sentit molt ampli. Inclou diferents tipus de coneixements, tècniques i pràctiques que van des de les ciències naturals, la medicina, la tecnologia i les anomenades 'ciències socials' i 'humanes'. Inspirat en el gir social de la historiografia, el grup explora, qüestiona i analitza històricament les relacions entre ciència acadèmica i la difusió de coneixement científic en la societat. Actualment el treball s'està realitzant amb èmfasi en tres eixos temàtics: la història urbana de la ciència, la ciència en relació a la cultura i el poder (amb un interès especial per la ciència en el Franquisme) i les identitats de gènere en les ciències mèdiques i psicològiques.

 

Informació complementària

Enllaços relacionats