Universitat Autònoma de Barcelona

Dades de la UAB

2011-2012

Recerca i transferència de tecnologia i de coneixements

Les dades més rellevants de la recerca i la transferència de coneixements a la UAB durant l'any 2011 van ser:

71,65
milions d'euros
destinats a la recerca
2.239
articles publicats
(2011, WOK-ISI)
522
tesis doctorals llegides
(2010-2011)
 

57
projectes de recerca
europeus (2011)

337
projectes de recerca
nacionals (2011)

383
convenis de
recerca (2011) 


Per a més informació podeu desplegar el menú esquerra.


Edita:
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació

ogid@uab.cat

2021 Universitat Autònoma de Barcelona