Línies de Recerca


Les línies de recerca que duen a terme els membres del Departament d'Economia Aplicada són les següents:

Economia regional, urbana i rural. Localització de l'activitat econòmica i creixement; economia del transport; regulació, demanda i eficiència; polítiques locals; mercat del sòl; turisme; anàlisi i avaluació de polítiques i programes agraris i de desenvolupament rural.

Economia dels recursos naturals i del medi ambient. Economia dels recursos naturals; impacte ambiental de l'activitat econòmica; política econòmica del medi ambient; avaluació econòmica de l'impacte ambiental de les inversions.

Economia pública. Finances públiques; polítiques públiques; elecció pública; distribució de la renda; economia de l'empresa pública; economia de les pensions i de la seguretat social; economia i política de l'habitatge; coordinació i competència fiscals; avaluació de projectes públics; política tecnològica; finances públiques i atur.

Economia de la pobresa i de la desigualtat. Determinants de la pobresa i de la desigualtat econòmica; distribució i redistribució de la renda; efectes redistributius dels impostos; equitat vertical i horitzontal; models de microsimulació; teoria de la medició de la desigualtat i de la pobresa; dinàmica de rendes i de salaris; anàlisi multidimensional de la qualitat de vida i de l'exclusió social.

Economia laboral. Mercats de treball; ocupació i atur; segmentació de mercats de treball; mercats de treball regional i urbans; capital humà i educació; avaluació de polítiques.

Economia internacional i desenvolupament. Globalització i integració econòmica; estudis europeus; desenvolupament econòmic i cooperació econòmica.

Macroeconomia aplicada i política econòmica. Estalvi i consum; distribució de la renda familiar; coordinació de polítiques econòmiques; política agrària; sistemes regionals d'innovació
Working Papers Working Papers del Departament

 

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Troba'ns a Facebook Facebook del Departament d'Economia Aplicada

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Economia Aplicada
Edifici B Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 16 80

d.econ.aplicadaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona