Planta Pilot de Fermentació

 

Departament d'Enginyeria Química
Escola d'Enginyeria. Edifici Q
Universitat Aut?noma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Tel. 93 581 38 29
Fax: 93 581 20 13
web ppf: 
[+]
s.pp.fermentacio@uab.cat

 

La Planta Pilot de Fermentació (PPF) neix a l'any 1998 amb l'objectiu d'oferir una interfase de col·laboració entre Empresa i Universitat per a la transferència de tecnologia, coneixement i experiència en el camp dels processos biotecnològics.

L'any 2000 el Centre s'incorpora a la Xarxa d'Innovació Tecnològica (Xarxa IT), amb l'objectiu de facilitar l'accés d'empreses e institucions píbliques i privades a les tecnologies desenvolupades a la PPF.

El personal del Centre està reconegut per la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya com a grup d'Investigaci? consolidat. Així mateix, la PPF forma part del Centre de Referència en Biotecnologia (CeRBa) a Catalunya.

La PPF es troba ubicada en un laboratori que pertany al Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El Centre està vinculat a aquest Departament i utilitza la infraestructura bàsica del mateix.

Objectius

La Planta Pilot de Fermentació té com a finalitat principal el desenvolupament a escala semi-industrial de productes obtinguts a partir del cultiu de cèl·lules i microorganismes, ja siguin bactèries, fongs o llevats, modificats o no genèticament.

Als objectius del Centre es planteja tant la obtenció del producte com l'estudi del desenvolupament del procés que permeti obtenir la informacié necessària per a la seva posterior producció a escala industrial.

En el desenvolupament de les seves activitats, la Planta Pilot de Fermentació te com a objectius:

  • Promoure la innovació i la millora dels processos productius en el món industrial, oferint suport científic i tecnològic en l'àrea de desenvolupament de processos basats en el cultiu de microorganismes.
  • Treballar sota les directrius d'un Sistema de Gestió de la Qualitat, amb la finalitat d'obtenir una major eficàcia en el desenvolupament dels projectes i adaptant-se als requisits normatius als que està subjecte el sector empresarial.
  • Garantir la confidencialitat de projectes i productes.
  • Mantenir la màxima flexibilitat en el desenvolupament dels projectes, adaptant-se als objectius finals del client i a la pròpia evolució del projecte.
UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

Observatori de graduats Eina que permet conèixer la situació professional dels titulats de l'Autònoma

 

Xarxa UniBA Business Angels Network. Invertir en un projecte

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Enginyeria Química
Escola d'Enginyeria. Edifici Q
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 18

d.eng.quimica.biologica.ambientalarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona