Pràctiques en Empreses


Els alumnes de l'últim curs del Grau de Matemàtiques i del Grau d'Estadística Aplicada tenen la oportunitat de cursar una assignatura anomenada "Pràctiques en empreses i/o institucions".

L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és el d'aconseguir donar una formació integral i desenvolupar, en la vida real, projectes que permetir posar en pràctica els coneixements teòrics assolits. A més, l'estudiant pot incorporar-se amb món laboral amb un mínim d'experiència. L'empresa també es beneficia tenir, durant uns mesos, gent jove amb noves idees i moltes ganes de treballar.

Aquesta assignatura facilita el salt de la Universitat al món laboral i permet una interacció directe amb l'àmbit empresarial, econòmic,... a més de potenciar la vàlua i capacitats professionals.

La UAB formalitza un "Conveni de Pràctiques" per a cada estudiant amb l'empresa que l'acull i s'assigna un tutor de pràctiques per tal de fer un seguiment del treball realitzat.

Tot i que depèn de l'assignatura a la que s'associa la pràctica i que els horaris i durada són flexibles, l'estada de l'estudiant a l'empresa és, en mitjana, de 250 hores, en uns tres mesos.

El curs 2010-2011 les empreses que han acollit estudiants dels graus d'Estadística Aplicada i de Matemàtiques són:

  • Abante & Pongiluppi, S.L.
  • Agincourt, S.L.
  • Grupo AIA
  • Banc Sabadell
  • eDreams
  • GE Money Bank
  • Hospital Clínic
  • La Caixa
  • Salvetti & Llombart
  • Servei d'Estadística UAB

Professor responsable: Montse Trabal, empreses@mat.uab.cat

Empreses interessades contactar amb: Montse Trabal, empreses@mat.uab.cat

Enllaços relacionats

L'assignatura Pràctiques en Empreses i/o Institucions
UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

UAB Divulga Idees, recerca i innovació a la UAB

 

Observatori de graduats L'Observatori de Graduats és una eina que ens permet conèixer el nostre entorn social i, particularment, la situació professional dels titulats de l'Autònoma.

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

Xarxa UniBA Business Angels Network. Invertir en un projecte

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona