Personal UAB Personal d'administració i serveis

Recursos: Què és el NIU

Què és el NIU?

El número d’identificació universitària (NIU) és un codi d’usuari assignat a cada persona que forma part de la comunitat universitària (PAS, PDI i alumnat). El vostre NIU us serà facilitat per carta amb una paraula de pas que hi estarà associada.
 
Amb el NIU i la paraula de pas associada podem accedir:

  • A la Intranet
  • Al Campus Virtual
  • Al servei de correu electrònic
  • A les aplicacions informàtiques de gestió

D’acord amb la política de seguretat informàtica de la UAB, es recomana canviar periòdicament la paraula de pas associada al NIU.
 
En aquest enllaç podeu:

  • Canviar la paraula de pas associada al vostre NIU
  • Canviar la paraula de pas per accedir a un compte de correu no personal del qual sereu responsables.