Cabines de seguretat biològica

Introducció

Cabines Bioseguretat

Per tal d’assegurar que les cabines de seguretat biològica (CSB) funcionen correctament, i com a part d’un programa de control de qualitat i seguretat d’equips, totes les CSB de la UAB han de ser inspeccionades i qualificades sempre que es presenti alguna de les condicions següents:

• Després de la recepció i la instal·lació de la CSB.
• Després d’un canvi de filtre o d’una actuació de manteniment en parts internes.
• Sempre que es canviï de lloc (encara que sigui dins la mateixa sala).
• Anualment o cada 1.000 hores d’ús.

El CBS-UAB ha aprovat les bases d’un programa específic per a les CSB. Un element important d’aquest programa és la qualificació anual mínima obligatòria per a totes les CSB en què es facin activitats amb agents biològics que requereixen un nivell de contenció biològica 2 o superior. El cost derivat d’aquesta qualificació, en les condicions establertes, és a càrrec del Vicerectorat d’Investigació. El departament o l'IP es responsabilitzen de qualsevol cost associat amb el recanvi de peces o qualsevol altra mesura correctora que sigui necessària per assegurar que la CSB funciona correctament. També són responsables dels costos de qualificació per causa d’una nova instal·lació o reubicació de la CSB, canvi de filtres o qualsevol altra operació de manteniment més enllà de la qualificació anual programada.

Per donar d’alta una CSB en el programa de qualificació anual mínim obligatori cal emplenar el següent formulari:

Sol·licitud d'alta de CSB

Per a comunicar qualsevol canvi que afecti les dades identificatives de la CSB (ex. baixa, ubicació, persona de contacte, etc.) ho podeu fer mitjançant aquest senzill formulari:

Actualització dades d'equip

Si teniu dubtes respecte al programa de qualificació de CSB podeu contactar el CBS (comite.bioseguretat@uab.cat) o trucar al 8049 per assessorar-vos.