La Fundació UAB

Fundación WASSU

La Fundación WASSU és responsable o corresponsable dels següents tractaments.

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestió administrativa dels processos de selecció de personal per a les entitats de la Corporació UAB.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials i detalls d'ocupació professionals.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestionar tots els aspectes relacionats amb els treballadors de la Corporació UAB: altes i baixes, pagament de nòmines, salut laboral, seguretat laboral, formació als treballadors i qualsevol altra gestió derivada de la relació contractual.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials, detalls d'ocupació professional, acadèmiques i professionals, econòmiques, financeres i d'assegurances i d'informació comercial.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Gestió de les dades dels donants i donacions rebudes per la Fundación WASSU.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Gestió de les activitats de formació organitzades per la Fundación WASSU.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals i acadèmiques i professionals.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Gestió de les dades per a la promoció d'activitats de la Fundación WASSU i WASSU Gambia

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Gestió de la informació gràfica de les activitats de la Fundación WASSU i WASSU Gambia amb finalitats informatives i promocionals.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestió econòmica, comptable, financera i fiscal i gestió i tramitació de contractes, convenis de col·laboració i expedients de contractació.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu i d'informació comercial.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestionar la informació necessària per complir les obligacions legals aplicables a les entitats de la Corporació UAB en referència als drets establerts en la legislació vigent en matèria de transparència i protecció de dades.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí