FAS > Programes socials > Sociosanitari > Missió i beneficiaris

El Programa Sociosanitari de la Fundació Autònoma Solidària permet als estudiants de la universitat realitzar un voluntariat en l'àmbit hospitalari o sociosanitari. Actualment, les activitats es duen a terme en dos centres diferents: l’Hospital de la Vall d’Hebron i el Centre Fòrum de l'Hospital del Mar. A la Vall d’Hebron, l’equip de voluntariat té l’oportunitat de realitzar activitats amb infants hospitalitzats menors de 18 anys de l’àrea materno-infantil. Al Centre Fòrum, el voluntariat realitza activitats amb persones de la tercera edat i/o en procés de rehabilitació.
 
Amb el Programa Sociosanitari volem:
 
Pel que fa als infants i als joves.
Millorar la qualitat de vida d'infants i joves hospitalitzats durant el seu procés de convalescència, així com de les seves famílies. Davant les llargues hores de temps lliure viscudes durant l’hospitalització, el voluntariat ofereix un espai lúdic i d’entreteniment, de manera que la malaltia queda (com a mínim durant unes hores) en un segon pla de la vida dels infants i joves ingressats.
 
Pel que fa a la gent gran.
Acompanyar la gent gran en procés de demència o persones en procés de rehabilitació cognitiva o neurològica. L’acompanyament per part del voluntariat permet crear vincles i generar relacions intergeneracionals, així com compartir experiències i espais distesos i d’entreteniment.
 
Els nostres objectius:
- Fer més fàcil i agradable la vida hospitalària i en els centres sociosanitaris a les persones ingressades.
- Portar la malaltia a un pla secundari dels pensaments i les activitats dels malalts ingressats i aprofitar les llargues hores de temps lliure per fer activitats d'interès i/o lúdiques que contribueixen al benestar emocional de les persones.
- Promoure, per mitjà d'activitats programades, actituds i valors socialment positius de suport, solidaritat, empatia i respecte mutus.
- Sensibilitzar, a través del voluntariat, sobre les problemàtiques i angoixes viscudes durant l’hospitalització, fugint de tòpics i paternalismes.
- Contribuir, amb les diferents activitats de voluntariat, en el procés de rehabilitació i cura de les persones ingressades.

© 2020 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats