FAS > Programes socials > Justícia > Activitats

El Programa de Justícia es divideix en dos programes:

-PIP (Programa per a la Integració Social dels Presos):
Vol contribuir a la integració social i reinserció de les persones privades de llibertat. La FAS està present amb l'activitat de voluntariat als CP Brians (Sant Esteve de Sesrovires) , CP Dones (Barcelona) i al CP Quatre Camins (La Roca del Vallès).

-Programa de voluntariat a Centres de Menors
Aquest Programa vol afavorir i potenciar els processos de creixement personal i d'integració social dels menors i joves que estan ingressats en centres de menors de Justícia Juvenil. La FAS està present amb l'activitat de voluntariat als CE Alzina (Palau-solità i Plegamans), CE Els Til·lers (Mollet del Vallès), CE Can Llupià (Barcelona), CE Folch i Torres (Granollers) i al CE Oriol Badia (Guardiola de Font-rubí).

Tipus d'activitats que s'hi duen a terme:

-Acadèmiques:

Reforç acadèmic en les diferents matèries, des de programes d'alfabetització fins ajuda en estudis universitaris. Amb aquestes activitats també es vol l'optimització de capacitats, la millora del rendiment i l'assumpció de la responsabilitat personal i l'autonomia davant l’estudi.

-Sociolaborals:

Activitats dirigides a la promoció i adquisició de competències bàsiques necessàries en un context laboral  o que possibiliten l’accés o la cerca d’aquest.

-Culturals:

Per a l’adquisició d’habilitats i competències que permetin una millor adaptació a la complexitat de la societat actual, provocar canvis en aquelles creences i valors que es troben a la base de certes conductes, potenciar l’expressió i l’esperit crític de la població interna, així com incrementar els seus coneixements culturals i reflexió sobre la diversitat.  Ex. Taller de revista o club de lectura.

-Artístiques:

Promouen l'expressió artística dels interns, l’adquisició d’habilitats pràctiques i de reflexió en l’àmbit artístic, i l’apropament d’aquests, a les diferents branques artístiques. Exs. Expressió corporal o teatre.

-Físico-esportives:

Faciliten la millora de la qualitat de vida, estimulant les capacitats cognitives, motores, emocionals i socials dels interns, potenciant el desenvolupament integral de la persona afavorint la creació d’hàbits saludables. 

-De salut i desenvolupament personal:

L’àmbit de salut i desenvolupament personal inclou totes les activitats dirigides a fomentar una millora en la salut dels interns, entesa de manera integral (física, emocional i d’habilitats bàsiques) per assolir una millor qualitat de vida. Es tracta d’activitats com la relaxació o el massatges corporal.

-En l'entorn comunitari:

Aquestes activitats persegueixen el treball en reinserció i rehabilitació a través del contacte amb l'entorn comunitari dels interns i la implicació del teixit associatiu de la societat amb activitats dirigides a interns en 3r grau, com l'organització de partits de futbol a la UAB o els tallers dins els Centres d’entitats externes, com les colles Castelleres o companyies de teatre.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats