FAS > Programes socials > Croma 2.0 > Objectius

CROMA és Cohesió, Referent, Oportunitat, Motivació i Autonomia

El programa CROMA 2.0 és una iniciativa de la FAS que promou la vinculació de la UAB amb centres de primària del Vallès Occidental amb presència d’alumnat amb risc d’exclusió social. Volem aconseguir trajectòries d’èxit dels infants participants, mitjançant el reforç dels processos de vinculació escolar.

Per a fer-ho, aprofitem el potencial docent i investigador de la universitat i posem en contacte estudiants de la UAB amb els infants dels centres educatius. La tasca principal de la persona voluntària seria acompanyar i donar suport educatiu i emocional a aquests infants que, per les seves circumstàncies socioeconòmiques i personals, tenen dificultats a l’hora d’aconseguir trajectòries d’èxit escolar.
 
Objectius

Els objectius generals del Programa CROMA 2.0 són:

  • Participar en el treball per l’equitat i la igualtat d’oportunitats a través de la promoció de l’educació formal i la continuïtat educativa dels infants en situacions de risc d’exclusió.
  • Ser part de la innovació educativa, facilitant i participant en propostes de recerca-acció que permetin posar a prova nous models.
  • Col·laborar en la formació dels estudiants de la UAB des d’una doble perspectiva, que entenem interconnectada:
    • Aportant eines i estratègies directament aplicables a la seva vida professional (vinculades a coneixements específics del seu grau, o a habilitats transversals).
    • Facilitant l’acció de compromís en tant que catalitzador pel pensament crític i transformador de la realitat.

Origen

El programa socioeducatiu de la FAS neix el curs 2006-2007 a una escola de primària de Cerdanyola del Vallès com a Programa d'Infància, en el marc dels tallers d’estudi, un recurs que posava a l’abast d’escoles i instituts el Ministeri d’Educació (MEC) i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través del Pla PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo).
El curs 2009-10, amb la incorporació d'instituts de Sabadell i Rubí, pren el nom de CROMA (
Cohesió, Referent, Oportunitat, Motivació i Autonomia),  que inspira la seva diversitat: joves i infants de diverses edats, amb situacions i procedències diferents i amb objectius que van des de la millora del català, l'adquisició de les competències bàsiques en matemàtiques i lectoescriptura o l'acreditació de l'ESO.

Si vols saber-ne una mica més, mira't el reportatge que es va emetre a TV3.

Si vols fer voluntariat al programa CROMA, contacta amb nosaltres!

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats