SERVEI D'INFORMÀTICA

En aquesta plana es documenten els requeriments per a la instal·lació i els circuits per a obtenir la llicència del programari gestionat des del Servei d'Informàtica.

El contracte de llicència, si no s'indica el contrari, és per a la instal·lació i utilització del programari en els ordinadors de la UAB. En pot fer ús qualsevol membre de la comunitat universitària.

Obtenció de programari
LListes de correu
Ordinadors personals amb MS-Windows
 

Ordinadors Apple

 
Altres llicències i acords
Producte Versió Descripció i informació Llicència Requeriments
G-Stat 2.0 Programa d'anàlisis estadístiques de lliure distribució, desenvolupat pel Departament de Biometria de GlaxoSmithKline campus Programari gestionat pel Servei d'Estadística
Escriu 2.6.1 Corrector ortogràfic i sintàctic de català limitada Sota la carpeta Escriu hi ha dos directoris, un per a MacOSX i un altre per a MacOS 9.
Llegiu el document "Llegiu-me.pdf".
Maple

18

2015

Programari matemàtic.

L'alumnat i el PDI poden executar una còpia d'aquest programari en un PC portàtil o d'escriptori de la seva propietat per activitats relaciones amb la Universitat.

campus

Aquesta llicència de campus va caducar el 30/06/2016 i no es va renovar.

Si sou PDI i esteu interesats en l'adquisició de la llicència contacteu amb la Unitat de Compres compres@uab.cat

MS Office

2008

2011

2016

Suite de Microsoft
Inclou els programes:
  • MS Word
  • MS Excel
  • MS PowerPoint
  • MS Entourage
  • Virtual PC 7
El PDI i PAS poden executar una còpia d'aquest programari en un PC portàtil o d'escriptori de la seva propietat per activitats relacionades amb la Universitat.
campus Si us heu descarregat el programari des de el repositori corporatiu no us cal cap codi de llicència.