SERVEI D'INFORMÀTICA

En aquesta plana es documenten els requeriments per a la instal·lació i els circuits per a obtenir la llicència del programari gestionat des del Servei d'Informàtica.

El contracte de llicència, si no s'indica el contrari, és per a la instal·lació i utilització del programari en els ordinadors de la UAB. En pot fer ús qualsevol membre de la comunitat universitària.

Obtenció de programari
LListes de correu
Ordinadors personals amb MS-Windows
Ordinadors Apple
 

Altres llicències i acords

 
Producte Descripció i informació Llicències Requeriments
G-Stat 2.0 per a Linux i Unix Programa d'anàlisis estadístiques de lliure distribució, desenvolupat pel Departament de Biometria de GlaxoSmithKline gestionat des del Servei d'Estadística campus  
Maple per a Linux Programari matemàtic.

L'alumnat i el PDI poden executar una còpia d'aquest programari en un PC portàtil o d'escriptori de la seva propietat per activitats relaciones amb la Universitat.

campus

Aquesta llicència de campus va caducar el 30/06/2016 i no es va renovar.

Si sou PDI esteu interesats en l'adquisició de la llicència contacteu amb la Unitat de Compres

Microsoft: acord MPSA L'acord contempla la possibilitat d'adquisició de productes Microsoft no inclosos a l'acord Campus (tots els que no estàn documentats a aquesta plana) a unes condicions més avantatjoses que les corresponents comercialment.  

Per demanar un pressupost d’algun d’aquests programaris contacteu amb la Unitat de Compres
Per a més informació contacteu amb el CAS (cas@uab.cat o tel. 2100).

ORACLE La Llicencia Campus comprèn el dret d'ús per a àmbit intern de la UAB (amb el NIF Q0818002H) sense facultat de cessió a tercers. La Llicencia Campus Oracle inclou els següents grups de productes:
 • Oracle Database Enterprise Edition
 • Oracle Real Application Clusters
 • Oracle WebLogic Suite
 • Oracle Internet Developer Suite
 • Oracle Data Integrator Enterprise Edition
campus Cal demanar amb antelació els CDs per al producte (gestor de bbdd, servidor d'aplicacions, etc.) i versió (Unix, Windows, etc.) concrets al CAS (cas@uab.cat, tel. 2100).
Azure Dev Tools for Teaching
 
Accés per a docència a programari de Microsoft. Feu clic aquí il·limitades per a docència

Ser alumne o professor de la UAB.


MATLAB (Mathworks)
Per accedir a aquest producte aneu al Portal de Mathworks. Campus

 

Adobe 1.- Acord entre Adobe i la CRUE
 • Màxim nivell de descompte, ja que es realitza a nivell de la CRUE.
 • Tipus: Actualment només serà per la compra del producte Acrobat, modalitat perpetua i sense possibilitat d’actualitzar.
 
2.- Acord VIP (Creative Cloud x Educació)
Renovació: ANUAL
 • Lloguer anual (si es compra en mesos posteriors a la renovació, es prorrateja el cost pel nombre de mesos fins a la següent renovació, 20 de Març 2021)
 • Llicencia 2 tipus:
  • personal (habitual),
  • per equip (volums grans, per exemple aules d’informàtica)
 •  Tota la UAB es poden beneficiar del descompte màxim (nivell 4). 
 • Número del pla VIP: 895BB859D06F021E00DA
Proveïdors habituals:  
Gestió de pressupostos: Unitat de Compres
1117
 
Responsable tècnic: Carlos Serrano
2957
Carlos.Serrano@uab.cat
 
 
Descompte

PAS/PDI de la UAB.