Recursos i estratègies per facilitar la tutorització dels TR de Batxillerat en l'àmbit humanístic i de ciències socials

Entenent la recerca per a apropar-la a l'alumnat

Modalitat: sessions formatives telemàtiques per videoconnexió.
Adreçat a: professorat de Batxillerat de l’àmbit de les ciències socials i de les humanitats que tutoritza treballs de recerca.
Durada: 10 hores les 5 sessions; 2 hores cada sessió.
Horari: de 17:30 a 19:30 h
Preus
- Les 5 sessions: 30 €
- Una sessió: 7 €

Aquesta proposta formativa està dirigida a professorat de batxillerat de l’àmbit social i humanístic que tutoritza treballs de recerca. L’objectiu és assessorar en diferents aspectes del TR: definició objectius d’una recerca, disseny metodologia aplicant les tècniques d’anàlisi de dades necessàries en cada treball, anàlisi de dades , resultats, redacció conclusions. Activitat impartida per professores i investigadores del Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB.

Programa

Data: 27 de gener de 2022
Què és la recerca i per què és important? De la recerca inconscient a la recerca conscient. Les bases de dades com a font de recerca bibliogràfica.
a càrrec d'Angelina Sánchez Martí i Paloma Valdivia Vizarreta


Data: 10 de febrer de 2022
Començar la casa per la teulada? El procés de concreció de la recerca del tema als objectius de recerca.
a càrrec d'Angelina Sánchez Martí


Data: 24 de febrer de 2022
Ús o creació d’evidències? La importància de les evidències en el procés de recerca
a càrrec de Montserrat Martínez Melo


Data: 10 de març de 2022
Metodologia. Dissenyar un “estudi” per acompanyar la intervenció educativa
a càrrec de Montserrat Martínez Melo


Data: 24 de març de 2022
Metodologia. Anàlisi de dades amb aproximació multi-modal. Recursos d’escriptura i defensa oral del TR
a càrrec d'Angelina Sánchez Martí i Paloma Valdivia Vizarreta


Certificació:
Els certificats de les sessions matriculades de manera independent no seran acumulables i no estan reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
El cicle de 5 sessions està reconegut com a formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat corresponent us heu de matricular a tot el cicle i assistir a un mínim del 80% de les hores de durada. Per obtenir la certificació hi haurà establert un sistema de verificació d'assistència.


 

Accés a la inscripció amb NIU
Accés a la inscripció sense NIU