Biologia

Actualització de coneixements de Microbiologia

L’estudi dels diferents àmbits de la Biologia està aportant en els darrers 30 anys una gran  quantitat de nous coneixements. La Microbiologia és un dels camps en que molts dels seus fonaments s’han vist capgirats com a conseqüència d’aquests avenços, sobre tot en aquells que fan referència als procariotes.

En aquest sentit, publiquem el document d’actualització de conceptes de Microbiologia per l’ensenyament de Biologia de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior que ha confeccionat el professor Jordi Barbé García, catedràtic de Microbiologia Departament de Genètica i Microbiologia Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’objectiu d’aquest document és donar una versió actualitzada d’aquells conceptes que degut al transcurs dels anys han quedat desfasats, no pas augmentar els conceptes de Microbiologia contemplats en el currículum actual. És per això que, des del programa Argó volem compartir aquest material amb tots els docents implicats, dins el nostre compromís de vetllar per  l’actualització de coneixements del professorat a través de Jornades, cursos i equips de treball internivell, a banda de la nostra tasca més visible d’assessorament i suport als estudiants de batxillerat i de cicles formatius en el seu pas a la universitat. 

Adjuntem dues xerrades del dr. Jordi Barbé que complementen el material:
Xerrada Cesire (Abril 2021)
Xerrada Societat Catalana de Biologia (Octubre 2021)