X Jornada "Les matemàtiques entre la secundària i la universitat". Matemàtiques més enllà de la ciència i la tecnologia

El fet que les matemàtiques són presents i imprescindibles en moltes disciplines científiques i tecnològiques és indubtable i la societat n'és plenament conscient. D'altra banda, la seva presència en àmbits més humanístics no és, potser, tan coneguda. L'objectiu d'aquesta jornada serà exemplificar la seva presència en aquests àmbits i debatre si la percepció de la presència global de les matemàtiques ja es pot començar a introduir durant l'ensenyament obligatori.

Lloc: Sala d'Actes de la Facultat de Ciències i Biociències de la UAB

Data: Dijous 4 d'abril de 2019

Preu: Activitat gratuïta, però heu de fer la inscripció si voleu assistir-hi

Programa
16:00 Ponència El metre: Revolució francesa i Països catalans

a càrrec de Josep Lluís Solé
La primera definició de metre com una fracció de la longitud del quadrant del meridià terrestre motiva tot un seguit de preguntes: Què passava abans de la seva implementació? Quin meridià es mesurà? Quan?  Qui foren els astrònoms que participaren? Com es calcula la longitud del quadrant? Quines matemàtiques s'utilitzen?...
Aquest gran projecte científic fou impulsat per l'esperit de la Revolució Francesa i està relacionat, per casualitat geogràfica, amb els Països Catalans. Pot ser font de molts possibles treballs amb els estudiants, considerant els seus aspectes històrics, geogràfics, novel·lescos, i evidentment els matemàtics. En aquesta xerrada en presentarem breus pinzellades, mostrant també alguns dels bells resultats matemàtics exposats en les obres dels astrònoms Delambre i Méchain.  

16:45 Ponència Com dividir quan no n'hi ha prou per a tothom?
a càrrec de Cori Vilella, URV
Quan diferents agents demanen una certa quantitat sobre un bé comú i la suma del que demanen els agents supera la quantitat del bé disponible, com s'ha de repartir aquest bé?
Veurem possibles solucions (regles) per aquest tipus de problemes, anomenats problemes de demanda. Analitzarem algunes de les regles que s'han estudiat a la literatura i formularem algunes propietats (axiomes) que voldrem que les regles satisfacin. A continuació investigarem si hi ha regles que satisfan una llista de propietats. Sovint ens trobem que hi ha una única regla que satisfà una certa llista de propietats. Finalment, veurem alguns exemples de problemes de demanda reals on s'ha aplicat aquesta metodologia.
 
17:30 Ponència És útil la matemàtica més enllà de la ciència i la tecnologia
a càrrec de Jaume Serra, Ins. Vilatzara de Vilassar de Mar
A  secundària es va imposant l'ús de contextos reals per a treballar matemàtiques a l'aula. Moltes vegades, però, el context que fem servir és una necessitat de modelització d'un problema científic o tecnològic, de manera que l'ús d'aquesta mena de situacions porta a reforçar la creença que no hi ha matemàtiques més enllà del món científic.
En aquesta conferència es mostraran alguns exemples que trenquen aquesta tendència i, per tant, reforcen la idea de la universalitat del pensament matemàtic.

18:15 Descans

18:45 Taula rodona: És útil la matemàtica més enllà de la ciència i la tecnologia?
Moderador: Xavier Jarque (UB)
Participants: Rosa Camps (UAB)Carolina Manzano (URV),  Paola Reina Tierz (Equip Matemàtiques ICE) i Mònica Rodríguez Pedragosa (Equip Matemàtiques ICE).