Tècniques de seguiment de fauna salvatge

Informació del calendari i del contingut del curs

Adreçat a: alumnat de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius
Calendari: del 4 al 8 de juliol de 2022
Horari: de 9.30 a 14 h
Professorat: Jordi Bartolomé Filella i Araceli Gort Esteve 
Lloc de realització: Facultat de Veterinària 
Preu: 90 €

Matrícula tancada

Presentació
El curs pretén que l'alumnat es familiaritzi amb tècniques d'observació, monitoratge i estudi d'animals salvatges. Aquestes tècniques inclouen l'ús de diversos tipus d'aparells, com trampes fotogràfiques, telèmetres o sistemes de posicionament global (GPS). També inclouen l'observació directa de la fauna de forma sistematitzada, mitjançant transsectes, aguaits o captures i l'observació indirecta, a partir de l'anàlisi de restes recollides en el camp. 

Objectius

 • Motivar l'alumnat en l'estudi, seguiment i gestió de la fauna salvatge del nostre territori.
 • Adquirir coneixements teòric-pràctics que serveixin de fonament a l'alumnat que vulgui cursar graus dins de l'àmbit de ciències de la vida. 

Continguts

1r dia

 • Sessió teòrica: introducció al curs. Justificació del seguiment de fauna. Mètodes per determinar la presència de fauna: fototrampeig, aguaits, drons, enregistraments acústics i esqués.
 • Sessió pràctica: introducció al fototrampeig i esqués. Instalació de trampes per micromamífers.  

2n dia

 • Sessió teòrica: mètodes per determinar l'abundància, la diversitat i la distribució.
 • Sessió pràctica: ús de telèmetres telescopi, trampa làser i infraroig i collars GPS. Recollida de trampes de micromamífers.

3r dia

 • Sessió teòrica: mètodes per determinar la dieta de la fauna: observació directa, mètodes físico-químics, mètodes moleculars i identificació de restes microscòpiques.
 • Sessió pràctica: anàlisi microhistològica de femtes d'herbívors.

4t dia

 • Sessió pràctica: anellament d'ocells.
 • Sessió laboratori: observació de cranis de mamífers ibérics.

5è dia

 • Sessió pràctica: ecollida de trampes fotogràfiques.
 • Sessió aula informàtica: Observació i discussió de resultats. 

Metodologia
El curs s'organitzarà en dues sessions diàries, una teòrica a l'aula i una pràctica al laboratori o al campus de la UAB. 

Observacions
Per les sessions de camp cal portar gorra, aigua i calçat adequat.

 

Inscripció: en el moment de fer la matrícula s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers). A més, l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat.