Jornades de Química Interactiva

Jornades de Química Interactiva


Amb el propòsit de potenciar l'interès per la química entre l'alumnat de batxillerat i enfortir els vincles entre el Departament de Química de la Universitat Autònoma de Barcelona i el professorat de secundària, us oferim novament, amb el suport de l'Institut de Ciències de l'Educació, la possibilitat de participar en les jornades de química interactiva, que es desenvoluparan als laboratoris de la Facultat de Ciències del 28 de gener al 15 de febrer de 2019, en horari de matí, de les 9:30 a les 13:30 h. A cada sessió hi haurà un màxim de 50 alumnes.

Les jornades estan adreçades a l'alumnat de batxillerat que cursi assignatures de química, preferentment de segon curs.

La recepció es farà a la sala-exposició que hi ha a la Facultat de Ciències i que alberga l’exposició “Gràcies a la Química”, que els alumnes podran visitar mentre comença l’activitat. L’objectiu de l’exposició és justament mostrar que la química, utilitzada adequadament, constitueix una aportació cabdal per a la societat del benestar de la qual gaudim. Durant la visita es pot observar que darrera dels objectes que utilitzem quotidianament hi ha molta química (acer, plàstic, tefló, etc.).

L’activitat de la Química Interactiva s'iniciarà a les 9:30 h. amb una breu introducció informativa on es mostrarà la importància de la química en la vida quotidiana i s'introduiran els aspectes bàsics de seguretat en el laboratori i de tractament de residus (25 min.; tindrà lloc a la mateixa sala-exposició). Seguidament es portarà a terme una pràctica de química virtual a l'aula d'informàtica on es simularà el comportament de l'aigua (45 min.). Després d’una breu parada per esmorzar (10 min.) es realitzaran una sèrie de pràctiques als laboratoris del Departament de Química en grups de 12 estudiants, tutelats per un/a professor/a (2,5 h). S'ha optat per un enfocament eminentment pràctic i interactiu amb activitats que porten per títol: Detectius ambientals, El racó del detectiu, Materials polimèrics, Metalls amb memòria de forma o El racó del fred.

Per a l'adjudicació de les places es tindrà en compte: que un 60% de l'alumnat finalment assignat sigui dels Vallesos (s'assignaran els centres d'aquestes comarques que calgui fins assolir aquest percentatge), que sigui de 2n de batxillerat, el repartiment entre el major nombre de centres i l'ordre d'arribada de la sol·licitud.
El preu de l'activitat és de 9 € per alumne.

Calendari previst:

- Inscripcions fins al 21 d'octubre.
- Publicació de les llistes provisionals: 26 d'octubre.
- Pagament fins al 30 de novembre.

Assignacions