Geogimcana Educativa

Geogimcana educativa

Amb el propòsit de potencial l’interès per la Geologia entre l'alumnat de Batxillerat, el Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza una Geogimcana.

La Geogimcana és una activitat lúdico-científica adreçada a estudiants de batxillerat prioritàriament de Ciències de la Terra i el Medi Ambient que tinguin interès per la Geologia i àmbits afins (Ciències Ambientals, Química, Ciència dels Materials).

  

L’activitat es desenvoluparà al llarg d'un matí al Campus de la UAB, on l'alumnat, en grups d'entre 4 a 8 persones (segons el total de participants) han de cercar amb l'ajuda d'un mapa un total de 6 punts on hauran de realitzar proves de caire geològic, com ara la identificació de roques, minerals, fòssils, nivell freàtic. Aquestes proves serveixen perquè les persones controladores que trobaran a cada punt puguin introduir molt breument alguns conceptes científics. Aquesta persona dóna, a més, les instruccions per superar la prova i al final en valora els resultats. Es fomenta, a través d'una certa competició, que hi hagi una introducció de coneixements de forma diferent a la convencional, lúdica i potenciant el treball en equip. Entre prova i prova, hauran de passar per unes interproves que són en definitiva altres que el grup en realitza de forma autònoma. Al final s'ha de tornar al punt de sortida on es fa la valoració global de cada grup i es proclama l'equip guanyador.
L’activitat es desenvoluparà els dies 8 i 15 de novembre dins la setmana de la ciència.

Preu: 4€ per estudiant.
Places limitades.
Horari:
de 9.30 a 13.30 aproximadament.

Calendari previst
Inscripcions: fins al 6 d'octubre
Publicació d'assignacions: 11 d'octubre
Pagament fins al 31 d'octubre

Centres amb plaça assignada