VII Olimpíada Clàssica de la UAB

AVDENTES FORTVNA IVVAT

L’Equip Argó de Llengües i Cultura Clàssiques i el grau en Ciències de l’Antiguitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb l’ICE de la UAB, tenen el goig de presentar la setena edició de l’Olimpíada Clàssica destinada als estudiants de segon de batxillerat de Catalunya.

L’Olimpíada consistirà en dues proves, una de grec i una altra de llatí, que se celebraran el dimecres, 19 d’abril de 2023 a la UAB.

Bases
Objectius

Els objectius de l’Olimpíada Clàssica són els següents:

 • Fomentar l’estudi de les llengües i la cultura clàssiques entre els estudiants,
 • Premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica,
 • Proporcionar un punt de trobada entre l’ensenyament secundari i la universitat.
Participació

La participació en l’Olimpíada Clàssica 2023 està oberta a tots els alumnes dels centres d’ensenyament secundari de Catalunya matriculats durant el curs 2022-2023 en les assignatures de Llatí i/o Grec de 2n de batxillerat. La participació és individual i gratuïta.

Inscripció

Les inscripcions finalitzen el 14 d’abril de 2023.

Podeu fer la sol·licitud a través d'aquest formulari.

El professorat del centre educatiu és qui fa la inscripció de l’alumnat que vulgui participar en l’activitat.

 

Seu i data

L’Olimpíada tindrà lloc el dimecres 19 d’abril de 2023 a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, de 16:00 h a 19:15 h (Aules 101 i 102):

· 16:00h a 17:30h: prova de llatí.

· 17:45h a 19:15h: prova de grec.

Excepcionalment es podrà modificar la data i l’hora si circumstàncies de força major ho exigeixen; en aquest cas, els participants seran informats oportunament. Abans de la prova els participants hauran d’acreditar-se amb el DNI. És imprescindible que el portin el dia de la prova.

 

Competències i continguts

La prova es fonamentarà en el currículum de les assignatures de Llatí i Grec de 1r i 2n de batxillerat.

 

Desenvolupament

L’Olimpíada tindrà una durada de 3 hores, més una pausa de 15 minuts, i constarà de dues proves de 90 minuts cadascuna en dues modalitats:

 • Llatí: traducció d’un text breu i 25 preguntes de resposta breu. S’hi inclouran qüestions de morfologia i sintaxi del llatí, de lèxic llatí i etimologia llatina de vocabulari català i castellà, literatura llatina, civilització romana i la seva pervivència en la cultura occidental.
 • Grec: traducció d’un text breu i 25 preguntes de resposta breu. S’hi inclouran qüestions de morfologia i sintaxi del grec, de lèxic grec i etimologia grega de vocabulari català i castellà, literatura grega, civilització grega i la seva pervivència en la cultura occidental.

Els exàmens seran sobre 10 punts: 5 punts seran de la traducció i els altres 5 de les preguntes.

De la part de les preguntes:

 • Cadascuna d’elles val 0,2 punts
 • Les no respostes 0 punts
 • Les respostes errònies restaran 0,2 punts

Els participants es poden inscriure a una sola de les proves o a totes dues. Podran portar diccionari (amb apèndix gramatical inclòs).

 

Premis

El jurat estarà format per professorat del grau d’Estudis Clàssics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es concediran els premis següents, que s’acumularan si escau:

 • S’atorgarà una única matrícula gratuïta de tot el primer curs per a l’estudiant que obtingui la nota més alta de qualsevol de les dues modalitats (grec / llatí) per cursar indistintament el grau de Ciències de l’Antiguitat o el grau d’Estudis d’Anglès i de Clàssiques.
 • S’atorgarà un premi de 150€ al primer de cada modalitat (grec / llatí).
 • S’atorgarà un premi consistent en llibres als segons de cada modalitat (grec / llatí).
 • S’atorgarà un diploma als tres primers de cada modalitat (grec / llatí).

En cas que l’estudiant amb la nota més alta no es matriculi en un dels graus indicats, la matrícula gratuïta recaurà en un altre dels premiats (respectant l’ordre dels resultats), si escau.

La resolució d’aquest jurat serà inapel·lable. Els noms dels participants premiats s’anunciaran el 19 de maig i la primera setmana de juny es farà el lliurament de premis a la Facultat de Lletres de la UAB.

 

Acceptació

La participació a l’Olimpíada Clàssica suposa l’acceptació d’aquestes bases i les decisions que la comissió organitzadora prengui davant de qualsevol contingència.

Formulari d'inscripció

Comissió organitzadora

Cándida Ferrero, professora agregada de filologia llatina, UAB

Sebastià Giralt, professor agregat de filologia llatina, UAB

Marta Oller, professora agregada de filologia grega, UAB

Jordi Pàmias, professor agregat de filologia grega, UAB

Gemma Puigvert, professora titular de filologia llatina, UAB