Salut i benestar animals: claus per a la nostra salut

Informació del calendari i del contingut del curs

Adreçat a: alumnat de 3r i de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius
Calendari: del 4 al 8 de juliol de 2022
Horari: de 9.30 a 14 h
Professorat: Laila Darwich, Pol Llonch, Chiara Seminati, Dolors Izquierdo, Manel Lopez Bejar, Fernando Duarte, Alberto Allepuz i Biel Garcias.
Lloc de realització: Facultat de Veterinària 
Preu: 90 €

Matrícula tancada

Presentació
L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer a l'alumnat la nova visió multidisciplinària d'Una Sola Salut ("One Health") que s'està instaurant a nivell mundial, per poder controlar i prevenir les presents i futures malalties infeccioses que afecten la salut de les persones, els animals i els ecosistemes. Amb aquest curs es pretén que l'alumnat tingui una visió molt més àmplia de les malalties que es poden transmetre entre animals i persones i de la dificultat del seu control si no es treballa en equip. 

Objectius

 • Entendre el concepte “d’Una Sola Salut" i conèixer com s'aborda l'estudi de les malalties sota aquest concepte.
 • Conèixer els principals mecanismes de transmissió de les malalties infeccioses i els patrons de presentació.
 • Conèixer els principals tipus de malalties que es poden transmetre dels animals a les persones i les mesures de prevenció.
 • Interpretació i utilitat de les eines de diagnòstic de malalties infeccioses.
 • Entendre els efectes afavoridors en l'aparició i transmissió de malalties vinculades a afectacions de salut ambiental. 
 • Entendre la importància del benestar animal i en quins aspectes ètics i funcionals se sustenta. 
 • Aprendre com es relaciona el benestar animal amb la salut, i quins elements els condicionen.

Continguts

 • Nous conceptes en malalties infeccioses: "Una Sola Salut", "zoonosi"
 • Mecanismes de transmissió de les malalties infeccioses entre animal-home (zoonosi)
 • Patrons de presentació de les malalties infeccioses
 • Casos pràctics de transmissió de zoonosi
 • Mesures de prevenció davant malalties infeccioses
 • Com comportar-se i treballar de forma segura en un laboratori de microbiologia
 • Conèixer les eines per al diagnòstic de malalties infeccioses
 • Salut ambiental
 • Conceptes ètics, definicions i aspectes que determinen el benestar animal
 • Com es mesura el benestar animal
 • El benestar animal condicionat per l'ambient
 • El benestar animal condicionat per la salut animal
 • Mecanismes de prevenció i millora del benestar animal
 • Com resoldre un cas pràctic

Metodologia

 • Classes teòriques (interactives)
 • Exposicions orals i discussió de casos clínics a classe
 • Treball pràctic en el laboratori d’infeccioses
 • Visites guiades a la granja de veterinària

Observacions
L'alumnat ha de portar bata de laboratori.

 

Inscripció: en el moment de fer la matrícula s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers). A més, l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat.