Què podem fer per reduir les resistències als antibiòtics?

Informació del calendari i del contingut del curs

Adreçat a: alumnat de 3r i de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i de Cicles Formatius
Calendari: de l'11 al 15 de juliol de 2022
Horari: de 9:30 a 14 h
Professorat: Daniel Yero, Celeste Gómez, Marc Bravo i Isidre Gibert 
Lloc de realització: Facultat de Biociències 
Preu: 90 

Matrícula tancada

Presentació
Els antibiòtics usats correctament poden salvar vides, però hi ha un creixent problema de resistència. La resistència als antibiòtics és la capacitat dels bacteris per resistir la seva acció, de manera que els tractaments resulten ineficaços i les infeccions persisteixen i s'estenen a altres persones. En aquest curs s'introduirà la problemàtica de la resistència als antibiòtics mitjançant sessions teòriques i pràctiques per comprendre com es generen i com podem evitar-les. 

Objectius
L'objectiu principal és abordar la problemàtica actual de la resistència als antibiòtics i el seu ús prudent per evitar l'aparició i expansió de nous bacteris resistents. A més, els participants aprendran en sessions pràctiques les tècniques generals per avaluar la sensibilitat dels bacteris als antibiòtics i detectar mecanismes de resistència. Com funcionen els antibiòtics? Com els bacteris es fan resistents? Com se sap que un bacteri és resistent? Què són els superbacteris? La resistència als antibiòtics és un problema greu? Usem correctament els antibiòtics? Hi ha i hi haurà antibiòtics nous i més efectius? Són preguntes a les quals l'alumnat trobarà resposta durant aquest curs. D'aquesta manera, l'alumnat estarà preparat per transmetre al seu entorn més proper el coneixement adquirit sobre l'ús correcte dels antibiòtics. 

Continguts

El programa consta d'una sessió teòrica introductòria (1 hora), cinc sessions teòric-pràctiques al laboratori (3 hores cadascuna), i 4 hores de tallers per promoure l'ús correcte dels antibiòtics i perquè l'alumnat, organitzat en equips, discuteixin els resultats i les estratègies a seguir. 

  1. Aprendre què és un antibiòtic i com funciona.
  2. Patògens bacterians comuns i com es poden utilitzar els antibiòtics per tractar infeccions bacterianes.
  3. Introducció a la problemàtica de la resistència als antibiòtics. Mecanismes de resistència. Conceptes de resistència: intrínseca, adquirida i fenotípica.
  4. L'emergència global de la resistència als antibiòtics i el seu impacte en la clínica i la societat.
  5. Determinants genètics de la resistència als antibiòtics en els genomes bacterians.
  6. Metodologies per avaluar la sensibilitat bacteriana als antibiòtics i detectar mecanismes de resistència.
  7. Paper de la societat davant la problemàtica de la resistència als antibiòtics. Campanyes sobre l'ús correcte dels antibiòtics.
  8. Cerca de nous antibiòtics. Estat actual de la recerca de nous antibiòtics.
  9. Noves teràpies antibacterianes i alternatives als antibiòtics. 

Metodologia
El curs inclou tres tipologies d'activitats: sessions formatives a l'aula i pràctiques al laboratori i tallers. Les sessions formatives inclouen xerrades i tallers per promoure la divulgació de l'ús correcte dels antibiòtics. Al laboratori, l'alumnat treballarà en grups seguint un protocol establert, complint les normes de bioseguretat i bones pràctiques i supervisats per dos professors. A més, es farà servir l'ordinador en els tallers per trobar informació general al web.

Observacions
L'alumnat cal que porti una bata de laboratori, retolador i llibreta. 

Inscripció: en el moment de fer la matrícula s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers). A més, l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat.