Psicologia

Psicologia

Recerques per aprendre
 

Un dels objectius del Programa Argó de l’ICE de la UAB és apropar la universitat a l’alumnat de secundària i batxillerat. La UAB és una universitat que, entre altres aspectes, destaca per la seva recerca d’excel·lència. Recerques per aprendre és una nova modalitat Argó que té la finalitat de donar a conèixer les recerques que es fan des de diferents àrees de coneixement de les diverses facultats de la UAB. Aquesta activitat va dirigida a alumnat de 1r i 2n de Batxillerat i és en format conferència.
 

Activitat anul·lada a causa del confinament per la Covid-19.

Programa

Estil de vida i Salut

10:00 La psicologia de l'esport: un camp d'aplicació basat en l'evidència científica?

 

a càrrec de Miquel Torregrossa, Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB

Partint d’exemples en mitjans de comunicació i xarxes socials s’anirà donant resposta a la pregunta que planteja el títol. Repassarem exemples de camps de recerca i aplicació en la psicologia de l’esport més enllà del de l’increment del rendiment dels esportistes en situació de competició. S’emfasitzarà la dimensió social de l’esport i la responsabilitat que tenim els que hi treballem per promoure un esport lliure de discriminació i socialment útil.


10:20 Exercici físic i rehabilitació cognitiva en el dany cerebral adquirit

a càrrec de Meritxell Torras, Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut de la UAB

És ben sabut que la pràctica regular d’activitat física és una eina de promoció de la salut i de prevenció de malalties. A més, millora la memòria i la capacitat d’aprenentatge. Però, podria ser també un tractament rehabilitador dels dèficits cognitius associats al dany cerebral? En la xerrada es presentaran els principals resultats que recolzen l’eficàcia de l’exercici físic per a reduir els dèficits de memòria produïts pel dany cerebral traumàtic i els mecanismes cerebrals implicats en aquest efecte.


10:40 Estratègies contra l'envelliment cerebral. Com les avaluem des de la recerca bàsica

a càrrec de Gemma Guillazo, Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut de la UAB

A mesura que envellim, el processament mental s’alenteix i la memòria es torna menys fiable, una condició normal i no patològica coneguda com a deteriorament cognitiu relacionat amb l'edat.  Si modifiquem la nostra dieta, per exemple, reduint la ingesta de calories, podríem alentir o prevenir les disfuncions cognitives associades a l’edat? En aquesta xerrada us explicarem com ho podem estudiar des del punt de vista psicobiològic i quins serien els mecanismes genètics i neurobiològics que explicarien l’eficàcia d’aquest tipus d’intervencions.


11:00 Torn obert de preguntes / Debat

11:30 Pausa

Recerques psicosocials en clau internacional

12:00 Com comuniquem en una emergència?

a càrrec d'Alicia Álvarez, Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la UAB 

Estem realitzant una recerca sobre com millorar la comunicació en situacions de catàstrofes naturals. Concretament parlem d'un cas de terratrèmol a Equador. Plantejarem quines dificultats hi ha, quins problemes es poden desenvolupar després d'un fet així i plantejarem dilemes de com comunicar en diferents situacions.
 

12:20 Recerca internacional sobre bullying

a càrrec de Leonor Cantera, Departament de Psicologia Social de la UAB

Estem realitzant una recerca sobre com millorar la comunicació en situacions de catàstrofes naturals. Concretament parlem d'un cas de terratrèmol a Equador. Plantejarem quines dificultats hi ha, quins problemes es poden desenvolupar després d'un fet així i plantejarem dilemes de com comunicar en diferents situacions.
 

12:45 Torn obert de preguntes


Data: 29 d'abril de 2020
Lloc: Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres

Activitat gratuïta. S'assignaran les places per ordre d'inscripció.
S'assignarà un màxim de dos grups/classe per centre.

 

Activitat anul·lada a causa del confinament per la Covid-19.