Dinosaures i altres criatures del passat. Curs d'iniciació a la recerca paleontològica

Informació del calendari i del contingut del curs

Adreçat a: alumnat de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius
Calendari: del 4 al 8 de juliol de 2022
Horari: de 9.30 a 14 h
Professorat: Marc Furió, Judit Marigó i Ramon Mercedes Martín
Lloc de realització: Facultat de Ciències 
Preu: 90 €

Matrícula tancada


Presentació
Quants tipus diferents de dinosaures van existir? Per què van desaparèixer, i com se sap? Què hauríem de fer abans d'anar al camp a buscar fòssils per augmentar les probabilitats d'èxit? Quines coses de les pel·lícules o documentals de dinosaures són certes? Aquest curs fa un petit repàs dels trucs que fan servir els paleontòlegs professionals per trobar fòssils i estudiar-los, i explica amb exemples pràctics els avantatges i els límits d'aquesta ciència.

Objectius

 • Estimular la vocació científica de l'alumnat de secundària, fent servir els coneixements i les competències adquirides propis de la seva formació acadèmica.
 • Aportar coneixements teòrics i pràctics sobre paleontologia, geologia i biologia aplicables a l'estudi de la vida en el passat. 
 • Fomentar l'esperit crític per diferenciar entre coneixement generat mitjançant recerca científica i especulació. 
 • Conscienciar que no tot el que surt a pel·lícules, documentals o pàgines web, està degudament fonamentat en dades científiques contrastables, i que hi ha diferents graus en la fiabilitat d'aquestes. 
 • Promoure la conscienciació sobre la necessitat de preservar la biodiversitat a escala local, regional i global. 

Continguts

 1. Cerca de fòssils, excavació, preparació i estudi
  • Continguts teòrics: geologia i cartografia bàsica per anar a buscar fòssils amb seny; lleis de patrimoni; trucs i eines per excavar i que els fòssils surtin sencers; què cal per preparar els fòssils correctament; altres tècniques de recuperació de fòssils diferents de l'excavació programada; passos per estudiar un fòssil.
  • Part pràctica: cerca de fòssils de petits vertebrats reals a partir de sediment concentrat i identificació de les restes que vagin apareixent.
  • Audiovisual: Els últims dinosaures a Europa
  • Debat - Qüestionari - test
 2. Dinosaures: Biologia, anatomia i diversitat.
  • Continguts teòrics: origen i diversificació dels dinosaures; característiques anatòmiques clau i trets avantatjosos.
  • Part pràctica: classificació d'esquelets de dinosaure de tot el món (dossier) i muntatge d'un esquelet d'au.
  • Audiovisual: moments claus de la saga Jurassic Park.- Jurassic World.
  • Debat - Qüestionari - test
 3. Orígens humans i tendències evolutives.
  • Continguts teòrics: la història evolutiva dels primats; l'hominoïdeus del Miocè; els Homínids d'Àfrica i la sortida dels humans cap a Euràsia; encefalització i tecnologia lítica.
  • Part pràctica: mesures cranials de diferents espècies d'homínids fòssils-maleta didàctica ICP- i representació gràfica dels volums cerebral.
  • Audiovisual: La Odisea de la Especie.
  • Debat - Qüestionari - test.
 4. Evolució. Canvis i adaptacions dels organismes al seu ambient.
  • Continguts teòrics: com canvien les espècies amb el temps; material genètic i mutacions; canvis ambientals i adaptació; selecció natural; relacions ecològiques entre organismes.
  • Part pràctica: evolució dental en mamífers-cranis i mandíbules de maleta didàctica ICP-i resolució d'exercicis en dossier.
  • Audiovisual: Futuro Salvaje.
  • Debat - Qüestionari - test.
 5. Extincions. La fi dels dinosaures i d'altres animals prehistòrics i actuals.
  • Continguts teòrics: la desaparició d'espècies; taxes d’extinció; extinció de fons; extincions massives; les 5 grans extincions del passat; la sisena gran extinció (actual); conservació de la biodiversitat.
  • Part pràctica: com de lluny estem d'una gran catàstrofe mediambiental? Construcció de gràfiques estadístiques segons els llistats de la UICN Red List of Threatened Species.
  • Audiovisual: Extinciones Masivas-Documental Youtube.
  • Debat - Qüestionari - test. Resum i Conclusions. 'Festa' de Final del curs.

Metodologia
Cada dia hi haurà una petita explicació teòrica d'uns 30-45 minuts, i es treballa de manera conjunta per grups una part pràctica. En aquesta part, es treballa amb material fòssil original o replicat, i/o amb dossiers d'exercicis.
La segona part consisteix en la visualització d'un documental o pel·lícula en relació amb el tema tractat. Hi ha un petit torn de preguntes o debat, i cal omplir un qüestionari en relació a l'audiovisual projectat. Es conclou la sessió amb la correcció dels exercicis.

Observacions
L'alumnat inscrit hauria de portar material de dibuix, llapis de colors, regles, calculadora i dispositiu electrònic amb connexió (mòbil, tauleta o ordinador).

 

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna  degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).