Salut i benestar animal: claus de la nostra pròpia Salut

Adreçat a: alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: de l'1 al 5 de juliol de 2019.
Horari: de 9:30 a 14h., amb una pausa de 30 minuts. Dilluns 1 de juliol es convocarà l'alumnat a les 8:30h.
Professorat: Alberto Allepuz, Laila DarwichDolors Izquierdo, Pol Llonch, Manel López Marga Martín
Lloc de realització: Facultat de Veterinària.
Preu: 90€
Places exhaurides

Instruccions de registre i d'inscripció
Accés a la matrícula dels cursos de la setmana de l'1 al 5 de juliol

Presentació:
Aquest curs vol donar a conèixer a l'alumnat la nova visió multidisciplinar d'Una Sola Salut ("One Health"), que s'està instaurant a escala mundial, per tal que l'estudiant tingui una visió molt més àmplia de les malalties que es poden transmetre entre animals i persones. Amb aquesta finalitat, es treballaran de forma multidisciplinarària (tenint en compte la salut humana, animal i dels ecosistemes) els mecanismes de control i prevenció de les malalties infeccioses. 

Objectius:

 • Entendre el concepte “d’Una Sola Salut" i conèixer com s'aborda l'estudi de les malalties sota aquest concepte.
 • Conèixer els principals mecanismes de transmissió de les malalties infeccioses i els patrons de presentació.
 • Conèixer els principals tipus.

Continguts:

 • Nous conceptes en malalties infeccioses: "Una Sola Salut", "zoonosi".
 • Mecanismes de transmissió de les malalties infeccioses entre animal-home (zoonosi).
 • Patrons de presentació de les malalties infeccioses.
 • Casos pràctics de transmissió de zoonosi.
 • Mesures de prevenció davant malalties infeccioses.
 • Com comportar-se i treballar de forma segura en un laboratori de microbiologia.
 • Conèixer les eines per al diagnòstic de malalties infeccioses.
 • Salut ambiental.
 • Conceptes ètics, definicions i aspectes que determinen el benestar animal.
 • Com es mesura el benestar animal.
 • El benestar animal condicionat per l'ambient.
 • El benestar animal condicionat per la salut animal.
 • Mecanismes de prevenció i millora del benestar animal.
 • Com resoldre un cas pràctic.

Metodologia:

 • Classes teòriques (interactives).
 • Exposicions orals i discussió de casos clínics a classe.
 • Treball pràctic en el laboratori d’infeccioses.
 • Visites guiades a la granja de veterinària.

Observacions:
L'alumnat haurà de dur bata de laboratori.

Places exhaurides

Instruccions de registre i d'inscripció
Accés a la matrícula dels cursos de la setmana de l'1 al 5 de juliol