Salut i benestar animal: claus de la nostra pròpia salut

Degut a la Covid-19, hem decidit anul·lar els cursos d'estiu d’aquest any. Creiem que al mes de juny i juliol no es donaran les condicions adequades per poder realitzar-los amb normalitat.

Adreçat a: alumnes de 3r i de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius
Calendari: del 29 de juny al 3 de juliol de 2020
Horari: de 9.30 a 14h
Professorat: Alberto Allepuz, Laila Darwich, Dolors Izquierdo, Pol Llonch, Marga Martin, Francesc Xavier Such
Lloc de realització: Facultat de Veterinària 
Preu: 90€

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).

Accés a la inscripció sense NIU
Accés a la inscripció amb NIU

Podeu consultar les instruccions per realitzar la inscripció aquíPresentació:
L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer als estudiants la nova visió multidisciplinar d'Una Sola Salut ( "One Health") que s'està instaurant a nivell mundial, per poder controlar i prevenir les presents i futures malalties infeccioses que afecten la salut de les persones, els animals i els ecosistemes. Sota aquesta visió, es pretén que l'estudiant sigui conscient de la necessitat de promoure, millorar i defensar la salut i el benestar de totes les espècies que habiten el nostre planeta.

Objectius:

 • Entendre el concepte “d’Una Sola Salut" i conèixer com s'aborda l'estudi de les malalties sota aquest concepte.
 • Conèixer els principals mecanismes de transmissió de les malalties infeccioses i els patrons de presentació.
 • Conèixer els principals tipus de malalties que es poden transmetre dels animals a les persones i les mesures de prevenció.
 • Interpretació i utilitat de les eines de diagnòstic de malalties infeccioses.
 • Entendre els efectes afavoridors en l'aparició i transmissió de malalties vinculades a afectacions de salut ambiental. 
 • Entendre la importància del benestar animal i en quins aspectes ètics i funcionals es sustenta. 
 • Aprendre com es relaciona el benestar animal amb la salut, i quins elements els condicionen.

Continguts:

 • Nous conceptes en malalties infeccioses: "Una Sola Salut", "zoonosi".
 • Mecanismes de transmissió de les malalties infeccioses entre animal-home (zoonosi).
 • Patrons de presentació de les malalties infeccioses.
 • Casos pràctics de transmissió de zoonosi.
 • Mesures de prevenció davant malalties infeccioses.
 • Com comportar-se i treballar de forma segura en un laboratori de microbiologia.
 • Conèixer les eines per al diagnòstic de malalties infeccioses.
 • Salut ambiental.
 • Conceptes ètics, definicions i aspectes que determinen el benestar animal.
 • Com es mesura el benestar animal.
 • El benestar animal condicionat per l'ambient.
 • El benestar animal condicionat per la salut animal.
 • Mecanismes de prevenció i millora del benestar animal.
 • Com resoldre un cas pràctic.

Metodologia:

 • Classes teòriques (interactives).
 • Exposicions orals i discussió de casos clínics a classe.
 • Treball pràctic en el laboratori d’infeccioses.
 • Visites guiades a la granja de veterinària.

Observacions:
L'alumnat hauria de portar una bata.

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).

Accés a la inscripció sense NIU
Accés a la inscripció amb NIU

Podeu consultar les instruccions per realitzar la inscripció aquí