Programació de pàgines web

Adreçat a: alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 25 al 29 de juny de 2018.
Professorat: Joan Bartrina Rapesta.
Codi curs: 30020

Places exhaurides

Presentació:
Curs pràctic de programació web. Després de realitzar aquest curs, els estudiants seran capaços de programar pàgines web, sabent quines tecnologies han d’utilitzar per programar les diferents funcionalitats. 

Objectius:
Apendre a programar pàgines web bàsiques.

Continguts:

  • HTML
  • Cascading Style Sheets (CSS)
  • Javascript
  • PHP
  • AJAX

Metodologia:
El curs s'impartirà seguint una metodologia basada en projectes. L'alumnat haurà de realitzar un projecte, en el nostre cas una pàgina web. A cada sessió es realitzarà una part del projecte, utilitzant les diferents tecnologies: HTML,  CSS, Javascript, PHP i AJAX. Per cada tecnologia es farà una breu presentació del per què i del com s’utilitza. Cadascuna de les parts es durà a terme de forma guiada amb el professor.

Observacions:
En acabar el curs, els estudiants no seran experts programadors, sinó que tindran una visió general bàsica dels conceptes de la programació web.

Enllaç al formulari d'inscripció