Munta el teu festival de música! Física, química i enginyeria per entendre què passa al nostre voltant

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.
Professorat: David Ferrer Sànchez i Maria Navarro Palà.
Codi curs: 30032

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
En aquesta activitat els i les joves assumiran el rol d’experts en una companyia que organitza concerts i festivals de música. La finalitat és que elaborin un projecte per a l’organització d’un festival de música a la UAB. En la realització de les tasques per preparar la proposta, els i les joves necessitaran desenvolupar i aplicar conceptes de física, química i enginyeria, a partir de diverses experiències, així com utilitzar una gran diversitat de simulacions i sensors per a la recollida i anàlisi de dades. A través de jocs, dinàmiques de grup i treball de laboratori, els i les expertes hauran d’enfrontar-se a reptes científics i d’enginyeria que els permetran abordar temàtiques rellevants per al nostre dia a dia. 

Objectius:

 • Reconèixer que el coneixement de la física i la química és útil per a moltes situacions.
 • Desenvolupar habilitats d’emprenedoria i enginyeria.
 • Entendre quines són les habilitats que es busquen en el món laboral.
 • Conèixer possibles professions relacionades amb la física i la química.
 • Transferir els coneixements de física, química i enginyeria en un context real.
 • Prendre decisions entre diverses opcions possibles i col·laborar amb altres membres dintre d’un mateix equip i entre altres equips per un benefici conjunt.
 • Desenvolupar el pensament analític.
 • Realitzar petites experiències que ajudin a comprendre nous conceptes de física, química i enginyeria.
 • Comunicar i exposar un projecte propi davant un jurat d’experts.

Continguts:

 • Cinètica química.
 • Energia de les reaccions químiques.
 • La Física del so (freqüència, transferència del so, tipus d’interferències entre les ones acústiques).
 • Absorció i emissió d’energia de la matèria.
 • Ús de politges.
 • Optimització de l’ús de plaques fotovoltaiques.
 • Fenòmens de difracció i polarització de la llum.
 • Generació de colors a partir de reaccions químiques.

Metodologia:
Al llarg del curs es van intercalant diferents tipus d’activitats, que varien en funció del dia i de la seva durada. Les activitats principals són les següents:

 • “Quiz per treure la son”: És un joc/concurs on l'alumnat ha de respondre el més ràpidament possible a un conjunt de qüestions de ciències (concretament de física i química) vinculades a temes relacionats amb la nostra vida quotidiana, triant entre les quatre opcions possibles.
 • “Projecte del Festival de Música”: És un projecte de treball col·laboratiu en el qual cada grup d’estudiants del curs representen ser companyies que organitzen concerts i festivals de música i cadascun dels integrants dels grups assumeixen el rol d’experts en diverses àrees (tècnic de so, llum, electricitat, etc.). El seu objectiu és presentar un projecte per a la realització d’un festival de música a la UAB davant un jurat format per experts que seleccionarà la millor proposta entre les que es presentin.
 • “Reptes i mites”: A més a més del projecte, també es plantejaran petites recerques que es proposen al grup d’estudiants on ells i elles actuen com un científic real. Tenen un compte enrere per dissenyar el seu propi experiment i dur-lo a terme a fi de resoldre algun repte relacionat amb la ciència, o per confirmar o desmentir alguns mites de fets quotidians. Per fer-ho, podran aprofitar els avantatges que ofereix un laboratori digitalitzat amb una gran diversitat de materials que tenen al seu abast.

Observacions:
L'alumnat haurà de dur llibreta o fulls de paper i bolígrafs.

Enllaç al formulari d'inscripció