Les dades a debat: eines per analitzar dades als treballs de recerca

Adreçat a: alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 25 al 28 de juny de 2019.
Horari: de 9 a 14h., amb una pausa de 30 minuts. Dimarts 25 es convocarà l'alumnat a les 8h.
Professorat: Xavier Bardina Simorra i Mercè Farré Cervelló.
Lloc de realització: Facultat de Ciències - Departament de Matemàtiques
Preu: 80€

Instruccions de registre i d'inscripció
Accés a la matrícula dels cursos de la setmana del 25 al 28 de juny

Presentació
L’estadística descriptiva i exploratòria proporciona els elements més bàsics de resum de la informació, un objectiu fonamental en qualsevol àmbit del coneixement i un pas previ per a la inferència. En aquest curs es veuran un conjunt equilibrat i raonat d’instruments d’estadística descriptiva il·lustrats amb exemples, però també analitzats des d’un punt de vista teòric.

Objectius
L'objectiu d'aquest curs és, en primer lloc, el coneixement de les tècniques descriptives i exploratòries aplicades a resumir la informació continguda en els conjunts de dades experimentals. Un objectiu paral·lel, tant o més important, és la interpretació dels resultats i de les gràfiques en el context de les dades.

Continguts
Es comença amb l'estudi d'una variable, i seguidament s'inicia l'estudi comparatiu de dues o més variables amb l’anàlisi exploratòria, les taules de contingència i els models de regressió. Per a les pràctiques es treballarà amb el programa DeduceR. En les sessions pràctiques es treballarà amb volums de dades importants, tot practicant metodologies de representació, visualització i resums descriptius de les dades. A partir d’arxius de dades reals, es procurarà que els estudiants defineixin uns objectius de recerca i, convenientment dirigits pels professors, determinin els indicadors i les gràfiques adequats i, seguidament, els calculin efectivament amb l’ajut del software.

Metodologia
En les sessions de 9:30h a 11:30h realitzarem activitats d’aprenentatge dirigit, amb presentacions teòriques, resolució tutoritzada d’exercicis i anàlisi de situacions pràctiques. En les sessions de 12h a 14h farem pràctiques amb ordinador, procurant que es correspongui amb els elements introduïts a la primera part de la classe o en dies anteriors.

Observacions:
Manual de teoria:
X. BARDINA, M. FARRÉ. Estadística descriptiva. Manuals 54, Servei de Publicacions de la UAB.

Instruccions de registre i d'inscripció
Accés a la matrícula dels cursos de la setmana del 25 al 28 de juny