Fem Biologia in silico

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 9 al 13 de juliol de 2018. 
Professorat: Inma Ponte, Alicia Roque i Daniel Yero.
Codi curs: 30047

Places exhaurides

Presentació:
A més dels coneguts experiments in vivo i in vitro, existeixen una gran quantitat d'eines informàtiques (in silico) que podem explotar i explorar per recolzar els nostres coneixements i experiments de Biologia. La Informàtica i la Biologia es troben actualment juntes en una disciplina que es coneix com a Bioinformàtica. Aquesta disciplina és actualment un dels camps de la ciència més dinàmics i amb més projecció.

Objectius:
L'objectiu principal d'aquest curs pràctic és introduir a l'alumnat en aquesta nova disciplina que és la Bioinformàtica, mitjançant la resolució de problemes biològics senzills amb ajuda de l'ordinador i d'Internet. Com ordenar la informació científica? On trobar la llista de tots els éssers vius que es coneixen fins ara? Què és un banc de gens i proteïnes? Com funciona una cèl·lula? Podem explorar dins del nostre genoma? Com clonar in silico un gen o un organisme? A quins organismes ens assemblem més o menys? Són preguntes que l'alumnat aprendrà a solucionar de forma molt senzilla i amb un ordinador durant aquest curs. Un altre objectiu, no menys important, és mostrar els beneficis de l'ús adequat d'Internet.

Continguts:

  • Habilitats bàsiques en el treball amb ordinadors (Windows) i l'ús d'Internet.
  • Història de la Bioinformàtica. Relació entre la Biologia i la Informàtica. Què és la Bioinformàtica?
  • Bases de dades en biociències. Conceptes bàsics. Bases de dades de seqüències d'ADN, genomes i proteïnes.
  • Programes per l'anàlisi de seqüències d'ADN i proteïnes.
  • Software per la visualització d'experiments biològics (clonació, estructura de proteïnes).
  • Software per la classificació i comparació d'éssers vius (elements bàsics dels arbres filogenètics).

Metodologia:
Durant el curs es treballarà exclusivament davant d'un ordinador, realitzant exercicis guiats pel professorat. S'utilitzarà el mètode d'aprenentatge basat en problemes. Es propiciarà el treball en equips i la discussió de la metodologia i resultats per part de l'alumnat mitjançant petites exposicions orals.

Enllaç al formulari d'inscripció